Lees verder
Beide bedrijven nemen een aandeel in Farm21.

Kennis is data en data is kennis. Data wordt daardoor steeds belangrijker in de bedrijfsvoering. Het zorgt ervoor dat je je bedrijf gericht kan ontwikkelen en dat zorgt weer voor een grote flexibiliteit en een beter beheer van de kosten. CZAV en CAV Agrotheek vinden data belangrijk voor wat betreft hun innovatieve karakter en de advisering van hun boeren. Vandaar dat wij samen ruim 1 miljoen investeren in de agritech startup Farm21. CZAV en CAV Agrotheek willen met deze investering de ontwikkeling van een dataplatform bewerkstelligen. Een platform waar teelt gerelateerde datastromen worden samengebracht met kennis en ervaring uit de praktijk, waarop adviezen kunnen worden gebaseerd. Belangrijk is dat telers eigenaar blijven van hun data en dat het platform aansluit bij bestaande management en beslissingsondersteunende systemen.  

Hoe werkt Farm21?

Farm21, bekend vanwege hun betaalbare sensoren, kan met de investering de ontwikkeling van hun dataplatform een enorme boost geven. De input van telers en teeltadviseurs is de sleutel bij het succesvol implementeren van adviesmodellen en beslissingsondersteunende systemen. Een samenwerkingsverband bestaande uit een vaste groep teeltadviseurs, telers en software-experts bepaalt de uitwerking van digitale tools bij Farm21. In de roadmap staan alle functionaliteiten waar de sector de meeste behoefte aan heeft. Zo bundelen we de krachten binnen de sector voor een naadloze aansluiting op de praktijk.

Data inspireert

De leden van beide coöperaties willen met data antwoorden en mogelijkheden benutten in het veranderende landbouwklimaat. Hierop spelen beiden in met deze belangrijke en grote stap. Hogere eisen van afnemers, verminderde beschikbaarheid/toelaatbaarheid van middelen, klimaatverandering en een sterker wordende publieke opinie vragen daarom. Ook komen er mogelijk nieuwe kansen door gecontroleerde afzet van bijvoorbeeld kwaliteitsgranen en peulvruchten. Volgens CZAV en CAV Agrotheek ligt het antwoord op deze vraagstukken in het genereren en sturen op fijnmazige data.

De voorgenomen transactie is nog onder voorbehoud van de Autoriteit Consument en Markt. De directies van CZAV en CAV Agrotheek zijn beide van mening dat in de nabije toekomst behoefte bij ketenpartijen is over wat er op het land gebeurt, en data dat inzicht kan bieden. Telers kunnen daardoor extra toegevoegde waarde bieden aan hun afnemers. Tegelijkertijd biedt het de buitendienst onderbouwing om hun adviezen aan te scherpen, te benchmarken en nauwkeuriger te werk te gaan.”