Lees verder
Boerenbusiness bestaat 10 jaar en daarom interviewen zij prominente figuren uit de Nederlandse agrosector. Wat speelt er op hun vakgebied? Wat verwachten ze voor de korte en lange termijn en hoe kunnen ondernemers hierop anticiperen? Zij trappen de rubriek af met niemand minder dan onze NCR voorzitter Dirk de Lugt. Lees een stukje van het interview hier.
Boerenbusiness: Niels van der Boom

Voor zijn functie als voorzitter van coöperatie Royal Cosun reist De Lugt door heel Europa vanuit thuisbasis Texel. Ook voor hem staat 2020 in het teken van thuiswerken. Dat biedt kansen, zoals de mogelijkheid om voor het vergaderen snel een paar rondjes op de trekker te rijden op het eigen akkerbouwbedrijf. “Die schade heb ik wel weer ingehaald”, zegt hij zelf.

De suikersector heeft 2 moeizame jaren achter de rug. Hoe staan we er nu voor?
“Beëindiging van de marktverordening voor suiker in Europa heeft enorme gaten in de sector geslagen, met fikse prijsdalingen als gevolg. Dit heeft ook Cosun en Cosun Beet Company (CBC) niet ongemoeid gelaten. Er is nu sprake van stabiliteit. Wereldwijd gaat de suikerprijs voorzichtig omhoog, mede door verwachte tekorten. CBC gaat weer geld verdienen. In heel Europa zien we dit jaar nog wel een klein verlies voor de sector. Hoe succesvol de bietenteelt voor telers is geweest hangt af van de teeltregio, wat gekoppeld is aan de weersomstandigheden. Ook nu nog zijn er droge gebieden waar de opbrengst achterblijft. Waar de bieten beter groeien kan een klein saldo worden gehaald.”

Welke impact heeft de coronacrisis tot nu toe op de suikersector gehad?
“Aan het begin werd suiker gehamsterd, zodat CBC qua verkoop voorliep op de prognose. De wereldsuikerprijs daalde al snel met een kwart, om in de 3 maanden daarna met datzelfde niveau toe te nemen. In de EU is lokaal nog steeds een suikertekort. Hier zetten we het meeste product af. Er is zelfs 2 jaar meer geïmporteerd dan uitgevoerd. De suiker van campagne 2019 is op tijd verkocht. De afzet verliep iets vertraagd, waardoor we de nieuwe campagne starten met meer suiker in de silo’s. Deze vertraging wordt nu ingehaald. Daarom de keuze om de toewijzing voor 2021 met 3% te verlagen. Dit betekent een bietenareaal van 80.000 hectare in Nederland. De 5-jarig gemiddelde opbrengst is gedaald door droogte, opkomstproblemen en virusdruk de laatste 3 jaar.”