Lees verder
Coöperatie Boer & Zorg (CBZ) bestond op 15 mei 2023 12,5 jaar. Een jubileum! Bestuurslid Peter Linker is met zijn zorgboerderij al ruim 10 jaar lid en zit ruim 4 jaar in het bestuur. Hij vertelt over wat hem trots maakt, de hoogtepunten, de oprichting en de toekomst van CBZ.

Oprichting CBZ
Peter vertelt waarom CBZ 12,5 jaar geleden is opgericht: “Het was voor zorgboeren in 2010 (te) moeilijk of niet mogelijk om zich in te schrijven voor een aanbesteding voor AWBZ-zorg (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) bij de zorgkantoren. De zorgboeren van toen deden alle zorg via de PGB-leveringsvorm. AWBZ-ZIN werd steeds meer gevraagd door de zorgkantoren. Zorgkantoren wilden niet met veel zorgboeren onderhandelen maar zochten een ‘gezamenlijke ingang’. Dat was en is nog steeds het gedachtengoed wat achter de oprichting zit. Maar daarbij is door de jaren heen de meerwaarde van de CBZ voor zorgkantoren en gemeenten alleen maar belangrijker geworden. Waarbij de gemeenten in 2015 de Wmo en Jeugdzorg toebedeeld kregen en de zorgkantoren de Wlz. De financiers weten dat de kwaliteit en navolgbaarheid bij CBZ leden op een hoog peil ligt. Het doel, wat de pioniers voor ogen hadden is dan ook ruimschoots bereikt.”

Trots
Peter is trots op de ‘afspiegeling’ die CBZ heeft opgebouwd bij de zorgkantoren en gemeenten “Hiermee wil ik zeggen dat als een lid (zorgaanbieder) is aangesloten bij CBZ, dit bijna altijd als vanzelf als een zorgaanbieder wordt gezien, die kwalitatief goede zorg biedt”, aldus Peter. Ook is hij trots op het centraal bureau in Wageningen. Peter: “Als ik zie hoe deze in de jaren gegroeid is en wat zij namens de leden weten te presteren dan maakt me dat enorm trots. Trots dat ik als zorgboerderij daarbij mag horen.”


Hoogtepunten
Een aantal hoogtepunten van de afgelopen 12,5 jaar zijn volgens Peter de oprichting van CBZ, de zorgtransitie en de verbreding van het zorgaanbod. Peter vertelt: “De oprichting was een hoogtepunt op zich. Vanuit Zorgboerenvereninging BEZIG werd er eerst een stichting opgericht met als doel de inkoop voor AWBZ-ZIN te gaan regelen. In november 2010 is van daaruit CBZ ontstaan.” In 2015 vond de zorgtransitie plaats, waarbij de zorgverantwoording van de overheid naar de gemeenten ging. “Dit was in die zin een hoogtepunt, dat dit heel veel consequenties had, en het binnen CBZ best spanning bracht. Maar goed, zonder wrijving geen glans. Dit is uiteindelijk in hele goede banen geleid met vandaag de dag het resultaat zoals het er staat. En dat is in mijn beleving best een hoogtepunt” vertelt Peter.
Ook de verbreding van het zorgaanbod noemt Peter als hoogtepunt: “Het instellen van de ‘ledenprofielen’ en de komst van V&V binnen CBZ maakt dat je minder kwetsbaar wordt. Ik bedoel hiermee dat sommige gemeenten en zorgkantoren als voorwaarde stellen dat je alle soorten van zorg moet kunnen bieden om mee te mogen doen aan de inschrijving op de aanbesteding.”
 

Volgroeide plant
CBZ is sinds de oprichting 12,5 jaar geleden behoorlijk gegroeid. Van zaadjes in vruchtbare grond naar een volgroeide plant. Peter: “Je hoopt altijd dat als de plant of boom groot is geworden dat de vruchten die het draagt gezond zijn, er mooi uitzien en lekker smaken. Dit kan alleen zo zijn als de je de plant of boom goed verzorgd. Daarmee kan het goede wortels ontwikkelen, waarmee de rijke sappen uit de bodem (basis) kunnen worden opgenomen in de stam. Bij CBZ zie ik hele mooie vruchten: – de vrucht ‘Kwaliteit’, de vrucht ‘Efficiënt’, de vrucht ‘Bewogen en Betrokken’ en de vrucht ‘Eenvoud’. 


Rooskleurige toekomst
Het bestuurslid ziet de toekomst van CBZ rooskleurig. “CBZ gaat door met zich te ontwikkelen om de verantwoording van goede zorg zo dicht mogelijk bij de aangesloten zorgaanbieders te leggen. Zo is er een onderzoek gestart om te komen van een Coöperatieraad naar een Ledenraad. Hierin gaan de gezamenlijke leden veel meer ‘sturing’ geven aan het goed functioneren van CBZ. De leden zijn immers de eigenaar van CBZ. Ook is het inrichten van sterkere regio’s een onderdeel van het dichter bij de deelnemer en financiers brengen van CBZ. Zodat de gemeenten directer en makkelijker een ingang hebben in hun eigen regio. De proef die nu bijna een jaar loopt binnen één van de regio’s is hier een goed voorbeeld van”, aldus Peter.