Lees verder
De tweede ALV van dit jaar werd gehouden op 5 oktober 2022 bij InnStyle in Maarssen. Tijdens de ALV zijn 3 nieuwe NCR-bestuursleden benoemd en is de begroting voor 2023 goedgekeurd.

Met grote meerderheid zijn Walter Dresscher (Oprichter DEEL), Arian Kamp (Commissaris bij Agrifirm en Rabobank) en Ruud Plu (Directeur-Bestuurder Intrakoop) als nieuwe bestuursleden benoemd. Ook is Inge de Vries (Directeur-Bestuurder Boer en Zorg) herbenoemd als bestuurslid. Met de benoeming en herbenoeming bestaat het NCR-bestuur momenteel uit 7 personen. Ankie Wijnen (Voorzitter Raad van Bestuur AB Werkt), Monique Sweep (Executive Director Deltawind) en Bianca Tetteroo (Voorzitter Raad van Bestuur Achmea) zijn de andere 3 bestuursleden. Uit de 7 bestuursleden wordt tijdens de volgende bestuursvergadering een nieuwe voorzitter gekozen. Ook de begroting voor 2023 stond op de agenda. Deze is besproken en goedgekeurd door de aanwezige leden.

Afscheid bestuursleden

Na de ALV is er afscheid genomen van de NCR-bestuursleden Dirk de Lugt (Voorzitter) en Fred Bosch (Vice-voorzitter). Beide heren hebben 8 jaar in het NCR-bestuur zitting gehad en hun termijn van 2 x 4 jaar volgemaakt. Ook Wiebe Draijer heeft afscheid genomen vanwege zijn vertrek bij Rabobank.