Lees verder
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 11 april 2019 is Tom Kliphuis benoemd als bestuurslid van NCR. Tom Kliphuis is voorzitter van de Raad van Bestuur/CEO van Coöperatie VGZ.Hiermee is de bestuursvacature die op 1 januari 2019 was ontstaan door het vertrek van Joost Heideman als voorzitter Raad van Bestuur/CEO van Univé weer ingevuld. Met de benoeming van Tom Kliphuis is het bestuur van NCR weer compleet.

Het bestuur bestaat naast Tom Kliphuis uit NCR-voorzitter Dirk de Lugt, voorzitter Raad van Beheer Royal Cosun, vicevoorzitter Rien van Doorn, voorzitter Raad van Commissarissen Koninklijke FruitMasters, Wiebe Draijer, voorzitter groepsdirectie Rabobank, Monique Sweep, directeur Deltawind, Fred Bosch, algemeen directeur Coop Supermarkten, Inge de Vries, directeur-bestuurder Coöperatie Boer en Zorg en Frans Keurentjes, voorzitter FrieslandCampina.