Lees verder
Tijdens de Algemene Vergadering van NCR op 11 oktober is Ankie Wijnen herbenoemd voor vier jaar in het bestuur van NCR. Zij kreeg het vertrouwen van een grote meerderheid van de aanwezigen. Ankie vervult de rol van voorzitter in het bestuur.

De Algemene Vergadering vond plaats bij de Fruit Tech Campus in Geldermalsen. Naast de benoeming van Ankie Wijnen stond ook de begroting voor 2024 op de agenda. De aanwezige leden hebben de begroting goedgekeurd. De nieuwe NCR-leden Victoria Trading, Bouwhub Midden Brabant, CAVV Zuid-Oost Salland en Social Respons stelden zich voor en vertelden waarom hun coöperatie is opgericht en waarom ze lid zijn geworden van NCR.

Vervolgens gaf Bart van de Beek de aanwezigen meer uitleg over de Fruit Tech Campus. De campus is het centrale punt voor innovatie en educatie op het gebied van fruit, technologie en data. Een praktijkgerichte leeromgeving staat centraal. Tijdens de rondleiding werd dit duidelijk door de trainingsruimtes en de boomgaarden die bij de campus horen. De AV werd afgesloten met een buffet.