Lees verder
Vandaag is op de ALV André Jurjus benoemd als voorzitter van Energie Samen per 1 september 2021. Hij volgt Felix Olthuis op.

De huidige voorzitter Felix Olthuis treedt per 1 september uit het bestuur. Hij blijft wel zijn bestuursfuncties vervullen bij de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), waar Energie Samen lid van is.

We hopen bij de ALV op 10 september weer bij elkaar te kunnen komen om dan feestlijk het glas te heffen op Felix’ voorzitterschap.

André Jurjus was bij de ALV in februari benoemd tot bestuurslid. Hij is op 4 juni met algemene stemmen benoemd tot voorzitter, er waren geen andere kandidaten. De benoeming geldt voor een periode van vijf jaar, met de mogelijkheid tot herverkiezing voor vijf jaar. Het bestuur acht André Jurjus bij uitstek geschikt om de functie van voorzitter van Energie Samen op zich te nemen. Een groot pleitbezorger van de coöperatieve beweging, grote kennis van zaken m.b.t. de energiemarkt en de energietransitie en veel bestuurlijke ervaring.  André, opgegroeid in de Achterhoek, woont in Haarlem en is lid van energiecoöperatie Kennemer Kracht.