Lees verder
De Algemene Vergadering van Achmea heeft vandaag de jaarrekening 2021 vastgesteld en ingestemd met het voorstel voor een dividenduitkering van €19,6 miljoen op preferente aandelen en €172,6 miljoen op gewone aandelen. Verder bevatte de agenda de eerder aangekondigde benoeming van Michiel Delfos (RvB) en de herbenoeming van Jan van den Berg (RvC)

Achmea publiceert jaarverslag 2021

Achmea publiceert vandaag het geïntegreerde jaarverslag 2021, dat bestaat uit het bestuursverslag, de corporate governance paragraaf en de jaarrekening. 

Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur: “In het jaarverslag staan we uitgebreid stil bij onze sterke resultaten in 2021. We laten ook zien hoe we vanuit onze coöperatieve identiteit bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Daarmee creëren we samen met onze partners zoveel mogelijk waarde voor onze klanten, de samenleving, onze medewerkers en ons bedrijf.”

Achmea publiceert vandaag ook het SFCR (Solvency and Financial Condition Report) over 2021. Dit rapport biedt een toelichting op onze financiële positie op basis van de Solvency II-richtlijnen. Alle genoemde documenten zijn te downloaden via https://www.achmea.nl/investors/publicaties

(Her)benoemingen RvB en RvC

Michiel Delfos is per vandaag benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en Chief Risk Officer. Hij was sinds oktober 2015 voorzitter van de divisie Schade & Inkomen.

Jan van den Berg, voorzitter Raad van Commissarissen, is herbenoemd voor een periode van vier jaar. Hij is commissaris bij Achmea sinds februari 2018 en voorzitter sinds april 2021.