Lees verder
Martin Grift, de algemeen directeur van AgruniekRijnvallei (AR), gaat in 2021 stoppen. Deze week kondigde de voorzitter van het bestuur aan dat coöperatie AR op zoek is naar een nieuwe algemeen directeur.

Martin_Grift_algemeen_directeur_AgruniekRijnvalleiAR staat er sterk voor met een heldere strategie gebaseerd op de pijlers voer, plant, op- en overslag en winkels. Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden in 2020 – afnemende dieraantallen, onduidelijkheid rondom stikstofregelgeving, dierziektes en de coronapandemie – heeft AR het afgelopen jaar een uitstekend resultaat neergezet. Nu is het moment daar om op zoek te gaan naar een opvolger. De procedure om een nieuwe algemeen directeur te zoeken is inmiddels gestart.

Martin Grift (62) kwam in 2002 in dienst van de coöperatie en is sinds december 2004 algemeen directeur. Tot de benoeming van de nieuwe algemeen directeur blijft Martin Grift eindverantwoordelijk voor AgruniekRijnvallei Holding B.V. In overleg met het bestuur zal hij zijn taken aan zijn opvolger overdragen. Daarna zal hij nog enige tijd bij AR betrokken blijven om de nieuwe algemeen directeur te ondersteunen.