Lees verder
Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden in 2020 heeft AR een uitstekend resultaat neergezet in 2020. Het boekjaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat na belasting van 0,5 miljoen euro. De geldomzet steeg naar 283 miljoen euro. In het resultaat is rekening gehouden met een nog uit te keren prijsreductie van ruim 2,7 miljoen euro.

De strategie van AR is gebaseerd op de pijlers voer, plant, op- en overslag en winkels. Alle vier de pijlers hebben positief bijgedragen aan het goede resultaat.

Prijsreductie
De prijsreductie bedraagt 5 euro per ton over de afgenomen mengvoeders van AR Voer in 2020 en 4% over de afgenomen gewasbeschermingsmiddelen van AR Plant. Over 2020 heeft AR in totaal ruim 9,4 miljoen euro uitgekeerd. Naast de genoemde prijsreductie zijn hierbij inbegrepen de bonus-, betalings- en ledenkorting, het Extra AR voordeel en de al eerder verstrekte extra prijsreductie in augustus 2020 over gewasbeschermingsmiddelen.

3,2% meer diervoer afgezet
In een dalende mengvoermarkt en onder uitdagende marktomstandigheden heeft AR in 2020 in alle veehouderijsectoren meer voer afgezet dan in het jaar ervoor. In totaal heeft AR 674.000 ton (+3,2%) diervoer afgezet. In 2020 is binnen de samenwerking Bio-NL de bijzondere mijlpaal van 100.000 ton biologische voerproductie behaald. Ook 2021 is AR begonnen met een omzetgroei in diervoer.

Omzetplus AR Plant
AR Plant heeft in 2020 een mooie omzetplus (+1,3%) gerealiseerd. Ook was er een duidelijk positieve klantenbalans in 2020. Er werden meer zaaizaden, meststoffen en teeltbenodigdheden afgezet. De omzet in gewasbeschermingsmiddelen was iets lager. Door het weer waren er minder ziektes en plagen in de gewassen waardoor er minder gespoten hoefde te worden.

Stabiele omzet Rijnzate
Op de overslaglocaties van Rijnzate in Wageningen, Doetinchem en Lienden werden iets minder grondstoffen op- en overgeslagen dan in 2019. Als gevolg van de pandemie waren grondstoffen schaarser en werd er meer gehamsterd. Voorraden lagen daardoor langer in de opslag en de doorstroom was fors minder. Vanwege groot onderhoud was de silolocatie in Wageningen in 2020 een aantal weken buiten gebruik. De overige activiteiten zoals pletten en de productie van CCM vingen een deel van de afname in volume op.

Recordomzet en recordresultaat winkels
De coronamaatregelen in combinatie met het mooie weer zorgden bij de Welkoopwinkels voor een enorme toeloop. Dit resulteerde in een omzetstijging van maar liefst 24,4%. Wel bracht het de nodige uitdagingen met zich mee voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers én voor de beschikbaarheid van producten.