Lees verder
Op woensdag 30 maart 2022 zijn de resultaten van Royal Agrifirm Group over 2021 bekendgemaakt. Over het resultaat van 2021 wordt € 25 miljoen uitgekeerd aan de circa 10.000 Nederlandse leden van Coöperatie Koninklijke Agrifirm U.A.. “Tevreden kijken we terug op 2021. Een jaar waarin Agrifirm toch goede resultaten wist neer te zetten, ondanks zeer uitdagende omstandigheden. Een jaar waarin corona opnieuw een stempel drukte op de manier waarop we werkten. Ondanks dat het een uitdagende situatie was voor onze medewerkers, hebben de klantbediening en de prestaties van ons bedrijf daar niet onder geleden,” zegt CEO Dick Hordijk.

Het netto resultaat kwam uit op € 33,9 miljoen, waarvan € 25 miljoen terugvloeit naar de coöperatieleden. “In tien jaar tijd keerde Agrifirm al ruim € 169 miljoen van haar resultaat uit aan de leden. Deels in de vorm van korting op afgenomen producten, en ook uit de behaalde winst van buitenlandse activiteiten en bijvoorbeeld Welkoop,” vervolgt Dick Hordijk. Agrifirm kent ook in 2021 een uitstekende financiële positie met een solvabiliteit van 55 procent. De positieve kasstroom uit operationele activiteiten is afgenomen van € 56,7 miljoen in 2020 naar € 38,5 miljoen euro in 2021, met name door een hoger werkkapitaal. Voornamelijk als gevolg van hogere grondstofprijzen.

Uitdagende omstandigheden

Het afgelopen jaar moesten Agrifirm en haar leden uitdagingen zoals corona, dierziekten, grondstoftekorten, hoge voerprijzen, maatschappelijke en politieke druk het hoofd bieden. “De ontwikkelingen in de agrarische sector hebben direct impact op de resultaten van Agrifirm. Onze wereldwijde business units in de veehouderijsectoren hadden het moeilijk, maar wisten ondanks uitdagende omstandigheden toch goede resultaten te behalen. Onze plantaardige tak in Nederland, het laboratorium NutriControl en de Welkoop-winkels wisten uitstekend te presteren.”

Verantwoord ondernemen

Duurzaamheid en verantwoord ondernemen werden verder onder de aandacht gebracht. “Voor het eerst maakt ook de duurzaamheidsrapportage onderdeel uit van het Jaarverslag. In 2022 worden deze doelen definitief vastgesteld. Agrifirm is ervan overtuigd dat verantwoorde productie van grondstoffen verder opgeschaald moet worden. De markt moet er bijvoorbeeld op kunnen vertrouwen dat hun duurzaam ingekochte soja ook daadwerkelijk ontbossingsvrij is. Onze pilot met FrieslandCampina geeft hier handen en voeten aan.” Daarnaast zijn het afgelopen jaar klimaatambities besproken voor de productielocaties. Agrifirm wil toewerken naar verdere verduurzaming van het energieverbruik, met als uiteindelijk doel een klimaat-neutrale productie.

Oekraïne

Onze eerste prioriteit ligt bij de veiligheid van onze medewerkers. Daarom hebben we de twee productielocaties van onze Oekraïense joint-venture tijdelijk gesloten waarna ons lokale team weer aan de slag is om de voedselvoorziening gaande te houden. Ons kantoor in Kiev is wel nog steeds gesloten. Onze bedrijfsactiviteiten in Rusland waren reeds tot een minimum beperkt en worden nu geheel stopgezet. Dit heeft geen significante impact op Agrifirm. In Oekraïne is het afgelopen jaar intensief samengewerkt met onze leveranciers aan het verantwoord inkopen van mais. Het project bevond zich in de afrondende fase en had positieve (tussen)resultaten. Dit project is ook stilgevallen door de oorlog.