Lees verder
Op woensdag 31 maart 2021 zijn de resultaten van Royal Agrifirm Group over 2020 bekendgemaakt. Over het resultaat van 2020 wordt € 27 miljoen uitgekeerd aan de circa 10.000 leden van Coöperatie Koninklijke Agrifirm U.A.. “Het was een bijzonder jaar voor onze leden, klanten en medewerkers, waarin de door ons beoogde financiële doelstellingen ruimschoots zijn overtroffen,” vertelt CEO Dick Hordijk.

Sinds 2012 keerde Agrifirm al ruim € 144 miljoen van haar resultaat uit aan de Nederlandse coöperatieleden. “In het plan 2020 werd gestreefd naar resultaatherstel, na een uitdagend 2019. Het herstel is vooral bewerkstelligd in het Nederlandse voerbedrijf, een stevige omzetgroei bij Welkoop, wereldwijd door productintroducties in de Chinese markt en een verdere versterking van onze productportfolio van Agrimprove producten, onze duurzame functionele voederingrediënten,” vervolgt Dick Hordijk. “Agrifirm kent ook in 2020 een uitstekende financiële positie met een solvabiliteit boven de 56 procent en een operationele kasstroom van € 56,7 miljoen.”

Verdere verduurzaming

Het nettoresultaat kwam uit op € 39,8 miljoen ten opzichte van € 17,2 miljoen in 2019. “Een mooi resultaat, waar ik ontzettend trots op ben,” zegt Hordijk. “De wereldwijde land- en tuinbouw kende in 2020 wederom grote uitdagingen. De impact van de COVID-19 pandemie is voelbaar in de meeste sectoren. Ook dierziekten speelden helaas weer een ingrijpende rol bij onze leden en klanten. Met name vogelgriep in Nederland en varkenspest in onder andere Polen en China.

In Nederland domineerden stikstofmaatregelen de politiek en protesterende boeren het nieuws. Daarnaast krijgen agrarische ondernemers te maken met steeds striktere wet- en regelgeving, met name op het gebied van milieu, dierenwelzijn en duurzaamheid. Ook de maatschappelijke druk vanuit consumenten blijft toenemen.

Wereldwijd brachten we duurzaamheid en verantwoord ondernemen verder onder de aandacht. In China gingen we in gesprek met stakeholders over duurzaamheid in de markt. Ook in Polen en Brazilië werden gesprekken in de keten gevoerd over belangrijke duurzaamheidsthema’s daar.”

Acquisities en nieuwe joint ventures

Naast de organische groei in 2020, kende Agrifirm positieve effecten vanuit de acquisities die in 2019 zijn gerealiseerd. 2020 stond vooral in het teken van de verdere integratie van deze acquisities, naast een aantal nieuwe joint ventures.  “Dankzij de diverse overnames in 2019, konden we met een breder portfolio onze klantgerichtheid verder versterken en beter inspelen op de mondiale veranderingen,” licht Dick Hordijk deze ontwikkelingen toe. In Nederland sloeg Agrifirm de handen ineen voor de verdere integratie van GMN en Agrifirm. Dit bedrijfsonderdeel richt zich op het verder professionaliseren van de ondersteuning van bloembollenteelt. Op meerdere locaties in Nederland wordt samen met producenten, toeleveranciers en teelttechnische specialisten onderzoek gedaan naar nieuwe teeltechnieken, biologische en geïntegreerde gewasbescherming en bemesting.

In 2020 is Quartes, het overgenomen Belgisch mengvoederbedrijf, geïntegreerd met Agrifirm België. België is voor Agrifirm een belangrijke markt. In 2020 is het Belgische Premix Inve Export overgenomen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de export van voederconcentraten voor biggen, naar Azië. “De overname draagt bij aan onze positie als één van de toonaangevende Young Animal Nutrition bedrijven in de wereld.”

In de Oekraïne investeerde Agrifirm in de ontwikkeling om lokale sojaeiwitten nutritioneel te upgraden, NewPro genaamd. Daarnaast heeft de joint venture CHV Korm de locatie Thegra Oekraïne overgenomen, met als doel Europees eiwit te verwerken om het geschikt te maken als veevoer voor jonge dieren.

Verder heeft Agrifirm het afgelopen jaar een nieuw strategisch partnerschap aangekondigd met de toonaangevende Amerikaanse landbouwcoöperatie Land O’Lakes, Inc., op het gebied van additieven. Het betreft een mondiale samenwerking om aanwezigheid en productportfolio uit te breiden door middel van een wereldwijde markttoegang.