Lees verder
Op de algemene ledenvergadering van 25 april jl. heeft Adrian Langereis het voorzitterschap van NoorderlandMelk overgenomen van Alma den Hertog.

Adrian Langereis, melkveehouder in Ten Boer (43) is mede oprichter van NoorderlandMelk, al 16 jaar bestuurlijk betrokken bij de coöperatie en een bekend gezicht in de zuivel.
In NoorderlandMelk gegroeid van kwaliteitsman met rechtstreeks contact met veel leden naar een meer extern gerichte bestuurder, welke aan de wieg heeft gestaan van de samenwerking met Royal A-ware en de Weide Weelde Boerenzuivel-lijn heeft omgeturnd van zwaar verliesgevend naar winstgevend.

NoorderlandMelk gaat zich onder de nieuwe voorzitter de komende jaren nog meer inzetten om toegevoegde waarde te creëren op het boerenerf.

  • In de melkprijs, door de leden voor te bereiden op komende kansen in de zuivelmarkt.
  • Door scherp op de organisatiekosten te letten en extra inkomsten uit hun dagverse zuivellijn te halen.
  • Door gezamenlijk te kijken naar de toegevoegde waarde van Carbon Credits en de leden financieel te ondersteunen bij het inspelen op de nieuwe GLB.
    Het goed faciliteren van de afnemers, de vrijheid van ondernemen voor de leden en de ruimte voor groei is voor de coöperatie een belangrijk gegeven. Gericht op het resultaat en een goede relatie!

De zuivelsector is in een continue proces van ontwikkeling. Om de kansen voor de leden te zien en het zo vorm te geven dat onze afnemers daar ook hun voordeel mee kunnen doen is de uitdaging. Want daar draait het om, tevreden afnemers en een tevreden leden. Daar zijn we coöperatie voor en die voorzitter wil ik zijn.