Lees verder
Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur: “als nieuwe bestuursvoorzitter presenteer ik voor het eerst de resultaten. We zijn goed op weg met de realisatie van de strategie ‘De Kracht van Samen’. Het operationeel resultaat steeg naar €363 miljoen ten opzichte van €127 miljoen in het eerste halfjaar van 2020. Een goede start, maar ook in het tweede halfjaar blijven we te maken houden met onzekerheden."

De stijging in het resultaat werd in Nederland voornamelijk gedreven door het resultaat van Pensioen & Leven, Zorg en Schade & Inkomen. De stijging van het resultaat bij Pensioen & Leven komt met name door hogere beleggingsresultaten als gevolg van de positieve ontwikkelingen op de financiële markten. Het hogere resultaat op onze zorgactiviteiten is grotendeels het gevolg van lagere zorgkosten en de additionele overheidsbijdrage vanuit de catastroferegeling gerelateerd aan Covid-19. Het positieve zorgresultaat wordt in lijn met afgelopen jaren toegevoegd aan de reserves en ingezet om toekomstige premiestijgingen te beheersen en de kwaliteit van de zorg in de toekomst verder te verbeteren. De effecten van de premiestelling Zorgverzekeringen 2022 zijn onderdeel van het resultaat van het tweede halfjaar. Het operationeel resultaat Schade & Inkomen nam in de eerste helft van 2021 toe. De combined ratio steeg naar 95,8% door een hogere schadelast door sneeuwstorm Darcy en een additionele reservering voor letselschades uit eerdere jaren. Deze ontwikkelingen worden gecompenseerd door hogere beleggingsresultaten. De solvabiliteit van de Groep nam toe tot 211%, waarmee we een solide partij zijn en blijven voor klanten en partners.

De afgelopen periode stond lange tijd in het teken van de terugkeer naar ‘normaal’. Richting het einde van het eerste halfjaar keerde echter voor veel mensen de onzekerheid over Covid-19 terug door een toenemend aantal besmettingen. Ondanks de recente ontwikkelingen van het aantal besmettingen is het aantal Covid-19 ziekenhuisopnames momenteel beheersbaar, waardoor er weer meer ruimte komt voor reguliere zorg en inhaalzorg. We dragen hier ook zelf aan bij door actief betrokken te zijn bij het versnellen van inhaalzorg bijvoorbeeld door wachtlijstbemiddeling. We zien ook in de Schade & Inkomen markt in Nederland effecten van een beweging terug naar normale verkeersintensiteit, terwijl er in het buitenland belangrijke verschillen zijn tussen de landen waar wij actief zijn.