Lees verder
Achmea en ABN AMRO hebben overeenstemming bereikt over de overname van ABN AMRO Pensioeninstelling NV door Achmea. Door deze transactie betreedt Achmea de markt van premiepensioeninstellingen (PPI’s) en speelt het bedrijf in op de kansen die het Pensioenakkoord biedt. Directie en medewerkers (30 fte) krijgen een aanbod om in dienst te treden bij Achmea. De PPI gaat Centraal Beheer PPI heten en gaat naar verwachting vanaf het najaar van 2022 onder die naam verder in de markt.

ABN AMRO Pensioeninstelling NV (handelend onder de naam ABN AMRO Pensioenen) heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank voor het uitoefenen van het bedrijf van premiepensioeninstelling. Voor Achmea is een PPI  een verdere versteviging in het bedienen van de werkgeversmarkt. De PPI van ABN AMRO voert sinds 2012 zogenoemde beschikbare premieregelingen (defined contribution, DC) uit en telt nu ongeveer 955 werkgevers en circa 190.000 deelnemers uit het midden- en kleinbedrijf en de grootzakelijke markt als haar klanten. Het beheerd vermogen bedraagt circa € 3,5 miljard.

Nieuwe naam: Centraal Beheer PPI

Achmea heeft de ambitie de PPI de komende jaren verder uit te bouwen. Hiervoor gaat het bedrijf haar uitgebreide distributienetwerk inzetten en intensief samenwerken met de professionele pensioenadviesmarkt. 

Onder de nieuwe naam Centraal Beheer PPI richt de focus zich op werkgevers die hun medewerkers een DC-pensioenregeling willen aanbieden. Deze bestaat uit een individuele beleggingsrekening per medewerker die door de werkgever wordt aangevuld met extra’s, zoals een verzekering voor premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid en een partner- en wezenpensioen.

Stevigere positie in groeiende DC-markt 

Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur van Achmea: “Met deze stap verstevigen we onze positie in de sterk groeiende DC-markt. Achmea biedt via meerdere onderdelen (zoals Centraal Beheer, Achmea Pensioenservices, Achmea Investment Management en Syntrus Achmea Real Estate & Finance) een compleet aanbod van financiële oplossingen voor particulieren, werkgevers en institutionele partijen. We zijn verheugd dat we de werkgeversmarkt nu ook via een PPI kunnen gaan bedienen.”

Robert Swaak, Chief Executive Officer ABN AMRO: “Wij verwachten dat onze PPI zich onder de vleugels van Achmea verder kan ontwikkelen. In de afgelopen tien jaar is een stevige basis gelegd met een PPI die een goed marktaandeel heeft verworven in het MKB en de grootzakelijke markt.”

De overname is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders. De centrale ondernemingsraden van Achmea en ABN AMRO hebben positief geadviseerd. De transactie wordt waarschijnlijk voor het einde van het jaar afgerond en levert naar verwachting een bescheiden boekwinst op voor ABN AMRO.