Lees verder

Achmea staat voor Duurzaam Samen Leven 

Achmea wil voor de lange termijn bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin ze plezierig en gezond met elkaar samen leven en waarin niemand zich buitengesloten voelt. Dat begint bij vreedzaam samen leven. Het is bijna niet voor te stellen hoe ingrijpend het is voor mensen als dat op het spel staat. Maar de onwerkelijke situatie in Oekraïne laat zien hoe weinig vanzelfsprekend dat eigenlijk is en hoe kwetsbaar we als samenleving en als mens zijn. 

De situatie in Oekraïne staat natuurlijk in schril contrast met de ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving. Voor Nederland stond het afgelopen jaar wederom in het teken van Covid-19, wat heeft geleid tot nieuwe vraagstukken in de zorg en toenemende maatschappelijke polarisatie. Deze ontwikkelingen zijn niet los te zien van andere maatschappelijke uitdagingen waar ze als samenleving voor staan. De gevolgen van klimaatverandering, het tekort aan betaalbare woningen, de krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met de aanhoudende druk op de zorg: het raakt mensen dagelijks en grijpt soms diep in. Veel van onze collega’s spreken elke dag klanten en horen het uit de eerste hand. 

Het maakt ze voortdurend bewust van de bijdrage die Achmea kan en wil leveren aan een wereld waarin we duurzaam samen leven. Dit doen ze door bestaande maar ook nieuwe risico’s te verzekeren en in te zetten op preventie. Door continu innovatieve, duurzame oplossingen te ontwikkelen. Én door samen met klanten, de Vereniging Achmea, Rabobank en andere strategische partners grote maatschappelijke uitdagingen op te lossen in de domeinen gezondheid, wonen en werken, mobiliteit en inkomen. Daarmee creëren ze duurzame waarde voor klanten, medewerkers, het bedrijf én de samenleving. In binnen- en buitenland. 

Met vele miljoenen klanten hebben ze niet alleen het recht, maar ook de plicht van spreken. Dat doen zij bijvoorbeeld door continu in dialoog te zijn met bedrijven en sectoren waarin zij beleggen over breed gedragen principes als mensenrechten, arbeidsnormen en klimaat. Achmea bleef in 2021 de farmaceutische industrie aanspreken op hun verantwoordelijkheid in de Covid-19 pandemie met de oproep om vaccins mondiaal breder beschikbaar te stellen. Eind vorig jaar maakten zij ook het standpunt voor een vuurwerkverbod duidelijk in een landelijke campagne. 

Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur: 
 

Duurzaamheidambities aangescherpt 

Verduurzamen is een belangrijk onderdeel van de missie van Achmea en in 2021 hebben ze hun ambities op dit gebied aangescherpt. Deze ambities zijn een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030, klimaatneutrale beleggingen in 2040 en een klimaatneutrale verzekeringsportefeuille uiterlijk in 2050. In de nieuwe cao hebben ze opgenomen dat alle collega’s gebruik kunnen maken van een klimaatbudget van eenmalig €2.500,- netto. Een extra duwtje in de rug om in de privésfeer te verduurzamen. Ook hun klanten stimuleren ze om klimaatbewuster te leven met energiezuinige oplossingen, zoals groene daken en zonnepanelen. Zo biedt Achmea waardevolle diensten in aanvulling op hun verzekeringen.