Lees verder
Diervoedercoöperaties ABZ Diervoeding en De Samenwerking zijn voornemens om per 1 januari a.s. samen een nieuwe coöperatie op te richten: ABZ De Samenwerking. Dit maken de directeuren van beide coöperaties op 19 november 2021 bekend.

Beide coöperaties zijn kerngezond en succesvol. De omzetten zijn al jaren stabiel tot licht stijgend en de financiële resultaten zijn uitstekend. De coöperaties hebben een vergelijkbare missie, visie en werkwijze: het belang van de leden staat centraal. Al jarenlang werken ze samen op het gebied van o.m. het inkopen van grondstoffen. De culturen van beide bedrijven sluiten goed aan en de twee coöperaties zijn ervan overtuigd dat ze bij elkaar passen en elkaar aanvullen en versterken. De fusie komt dus voort uit sterkte en een gezamenlijke overtuiging om het beste te willen voor de leden en onderscheidend te zijn in de markt, voor nu en in de toekomst.

De veehouderij wordt geconfronteerd met vele uitdagingen en een snel veranderende omgeving. De schaalvergroting bij afnemers, de consolidatie in de markt van diervoederproducenten, de recente en toekomstige veranderende wet- en regelgeving en stijgende kosten zijn van grote invloed. Een professioneel advies, de beste kwaliteit voer, maatwerk en een optimale service dichtbij zijn belangrijke randvoorwaarden.
ABZ De Samenwerking heeft een gezamenlijke afzet van mengvoeders van meer dan 700.000 ton. Daarmee is zij in staat kosten te beheersen, de kwaliteit van producten en advies verder te verbeteren en uit te breiden, de kwetsbaarheid in een veranderende markt te verlagen en een interessante partij op het gebied van diervoeders te blijven voor alle stakeholders.

ABZ De Samenwerking heeft in elke regio een moderne fabriek met een deskundig team. De fabriek in Haastrecht wordt een gespecialiseerde rundveefabriek voor het westen, midden en zuiden. Hiertoe wordt een omvangrijk investeringsprogramma uitgevoerd. De dienstverlening blijft door het vertrouwde team vanuit Haastrecht verleend worden.

De medewerkers, de Ondernemingsraden en de leden van beide coöperaties zijn inmiddels geïnformeerd. De verwachting is dat de ledenraad van ABZ Diervoeding en de leden van De Samenwerking in december een fusievoorstel krijgen voorgelegd, waarbij de partijen een fusie per 1 januari 2022 voor ogen hebben.