Lees verder
Coöperatie ABZ De Samenwerking U.A. heeft 2022 naar volle tevredenheid afgesloten. De coöperatie kende een positieve klantenbalans, een goede afzetontwikkeling en een prima financieel resultaat.
Integratie bedrijven goed op schema

Het jaar 2022 stond in het teken van de integratie van de voormalige coöperaties ABZ Diervoeding en De Samenwerking. Deze twee coöperaties werden succesvol samengevoegd tot de nieuwe coöperatie ABZ De Samenwerking. Daarnaast nam de nieuwe coöperatie de activiteiten van Bosgoed Diervoeders uit Wilp-Achterhoek over. Stap voor stap wordt deze onderneming ook geïntegreerd. Hierdoor is er een sterke landelijke aanbieder van diervoeders ontstaan, die alle sectoren in alle regio’s bedient.

Tien procent autonome groei

De drie bedrijven wisten in 2022 autonoom verder te groeien. Gezamenlijk werd er 815.000 ton mengvoeders verkocht. De totale afzet inclusief productie voor derden, verkoop van grondstoffen en ruwvoeders kwam uit op 966.000 ton diervoeders. De nieuwe coöperatie kende in 2022 weinig klantverlies en een goede aanwas van nieuwe leden/ afnemers. De groei was het sterkst van de afzet van pluimveevoeders (15 procent) en varkensvoeders (10 procent). De afzet van herkauwervoeders nam twee procent toe. Een prima resultaat in een licht krimpende markt. De sterke focus op voer plus bijbehorend advies en de inzet op maatwerkvoeders, constante prestaties en gezonde dieren wordt in de markt gewaardeerd.

Sterke invloed oorlog Oekraïne op financiële cijfers

Bij het uitbreken van de oorlog in februari stegen zowel de grondstof-, kunstmest- als energieprijzen tot ongekende niveaus. Gelukkig kon de coöperatie vooral de eerste helft van het jaar profiteren van haar inkoopposities voor grondstoffen en energie. Dit resulteerde tot een recordomzet binnen de onderneming van 440 miljoen euro. Het liquiditeitsbeslag binnen de onderneming steeg fors. Door de stevige financiële positie van de coöperatie kon dit goed gemanaged worden. In de meeste sectoren stegen de opbrengstprijzen van melk, vlees en eieren mee. Mede door de inkoopposities werd er een resultaat na belastingen van 5.9 miljoen euro gerealiseerd. Hiervan wordt 1.8 miljoen uitgekeerd aan de leden. Dit resulteert in een nabetaling van 3 euro per ton afgenomen mengvoeders in 2022.

Ledenraad en regionale bijeenkomsten

De jaarcijfers en de resultaatbestemming werden door de Ledenraad goedgekeurd. De Ledenraad benoemde één nieuwe commissaris: de heer Arno van Son uit Valkenswaard. De commissarissen Harold Vlooswijk uit Papekop en Alex Visch uit ‘t Harde waren aftredend en niet herbenoembaar. Na een verdienstelijke bestuurlijke periode namen zij afscheid van de Raad van Commissarissen.

De Ledenraadsvergadering werd voorafgegaan door vijf regionale bijeenkomsten waarin de leden geïnformeerd werden over de jaarcijfers en de actuele ontwikkelingen bij de coöperatie. De opkomst van de ledenbijeenkomsten was uitstekend en laat daarmee de betrokkenheid van de leden bij hun coöperatie zien.