Lees verder
Door de coronacrisis kende AB Midden Nederland in 2020 een roerig jaar, maar bij de bedrijfsverzorging bleven het werk en de cijfers stabiel.

“Die waren in 2020 nagenoeg gelijk aan vorig jaar”, knikt directeur Wim Schipper. “En dat terwijl we bang waren dat bijvoorbeeld in de bouw het zwaar zou zijn. Daar hadden we al te maken met PFAS en de stikstofproblematiek. Maar in de praktijk bleek dat voor ons heel erg mee te vallen. De coronamaatregelen hebben in deze sector nauwelijks effect gehad en onze bedrijfsverzorgers konden daar gewoon aan de slag blijven.”

Reductieregeling

Bij de reductieregeling was de coronacrisis op een andere manier wel merkbaar. De druk op de ziekenhuizen was zo groot, dat niet noodzakelijke operaties werden uitgesteld. Het invallen voor boeren die daardoor hun werk niet konden doen, kwam als gevolg daarvan op een lager pitje te staan. Schipper: “We hebben aanzienlijk minder werk gehad in de reductie. In het fonds hebben we dus geld overgehouden. De premies hebben we dan ook niet verhoogd.” We verwachten dat de uitgestelde operaties toch op een gegeven moment uitgevoerd zullen worden. Financieel directeur Henk van Doorn: “We verwachten dat er een inhaalslag komt en daar moeten we klaar voor zijn.” In samenspraak met de Ondernemingsraad, de Raad van Commissarissen en het MT heeft het bestuur in 2020 een nieuw beleidsplan voor AB Midden Nederland opgesteld. “De bouwstenen zijn door de volle breedte van de organisatie aangedragen”, stellen Wim Schipper en commercieel directeur Bram Schouten. “Dat is goed verlopen, iedereen is erin meegenomen.”

Langere termijn

In het plan is de lijn voor de komende jaren uitgestippeld. Daarin kiest de coöperatie voor ontwikkeling op twee sporen. “In de eerste plaats gaat het om investeren in kwaliteit, de lat waar mogelijk nog hoger leggen. Je kunt daarbij onder meer denken aan het aanbieden van opleidingen voor onze medewerkers, maar ook ervoor zorgen dat zij in de loop van de jaren met plezier bij ons kunnen blijven werken. Daarnaast kiezen we voor strategische groei; niet als doel op zich, maar wel om op de lange termijn een gezond rendement te houden en zo onze leden van dienst te kunnen blijven.”

Overgang

Veel aandacht ging in 2020 uiteraard naar de coronacrisis, maar voor de interne organisatie was de overgang naar een nieuw ICT-systeem ook een belangrijke verandering en verbetering. Wim Schipper: “In vergelijking met ons oude systeem is dit veel efficiënter, gemakkelijker om mee te werken en volledig up-to-date. Het was een forse uitdaging, die veel tijd en aandacht heeft gevergd. We zijn er nog niet, maar de meerwaarde heeft het absoluut al bewezen. Eén van de grootste pluspunten: elke medewerker heeft een eigen app van AB Midden Nederland op de smartphone. Daarin kunnen zij terecht voor alles wat met de coöperatie en hun eigen werkzaamheden te maken heeft.”