Lees verder
Op donderdag 7 oktober vond de algemene ledenvergadering van NCR plaats bij Fort de Batterijen in Nieuwegein. Een bijzonder moment, want we mochten alle leden weer fysiek ontvangen en het was tevens de vuurdoop van nieuwe NCR-directeur Rob Donker.

De vergadering werd geopend met een warm welkom van NCR-voorzitter Dirk de Lugt, waarna de gebruikelijke agendapunten voorbij kwamen met speciale aandacht voor het vertrek van Frans Keurentjes en de begroting 2022. Frans Keurentjes werd hartelijk bedankt voor zijn tijd als bestuurslid van NCR. Met zijn vertrek is er een bestuursvacature ontstaan. Het streven is om deze vacature tijdens de ALV van april 2022 in te vullen.

Directeur Rob Donker gaf een uitgebreide toelichting op de begroting met als strategische speerpunten:

  • Kenniscentrum uitbouwen
  • Intensivering Ledenplatform
  • Belangenbehartiging verbreden

Verder was er ruimte voor actualiteiten bij NCR en stelden 3 nieuwe coöperaties zich voor; Zorgondernemers Twente, DEEL en Zeeuwind. De bijeenkomst werd afgesloten met een vragenronde. Aansluitend vond er het Symposium ‘Financiering van de coöperatie’ plaats.