Lees verder
Al sinds jaar en dag is de eerste zaterdag van juli een bijzondere dag voor de International Cooperative Alliance (ICA) en de coöperatieve sector. Ook de Verenigde Naties erkennen de International Day of Cooperatives die als doel heeft om de bewustwording over coöperaties te vergroten en de bijdragen van coöperaties zichtbaar te maken.

Elk jaar kent een centraal thema. In 2019 is dit ‘Coops 4 decent work’. Dat ondersteunt ook het duurzame ontwikkelingsdoel SDG 8 ‘Waardig werk en economische groei’ dat zich richt op fatsoenlijk werk voor iedereen en duurzame en inclusieve economische groei.

Eerlijkere verdeling

Coöperaties zijn democratische ondernemingen waar mensen centraal staan. Aan persoonlijke ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid wordt veel waarde gehecht. Coöperaties staan voor stabiele en duurzame banen; coöperaties hebben immers oog voor de lange termijn en continuïteit en dragen bij aan fatsoenlijke werkomstandigheden. Vergeleken met werkgelegenheid via andere typen werkgevers zijn coöperatieve banen ook meer evenredig verdeeld over platteland en stad en laten ze een minder groot verschil zien tussen de hoogst en laagst betaalde banen.

In een wereld met toenemende ongelijkheid, stijgende baanonzekerheid, een groeiende klusjeseconomie, hoge jeugdwerkloosheidscijfers en een vergrote kwetsbaarheid als gevolg van klimaatverandering kunnen coöperaties een oplossing bieden en mensen in hun ondernemingen en hun gemeenschappen regie geven.

“Coöperaties helpen werkgelegenheid te behouden en promoten fatsoenlijk werk in alle sectoren van de economie. Door hun actieve betrokkenheid kunnen leden hun levens, hun gemeenschappen en de wereld veranderen. Coöperaties zijn verantwoordelijk voor de werkgelegenheid van 10% van ‘s werelds beroepsbevolking en zijn daardoor een cruciale factor om te bouwen aan een betere toekomst”- Ariel Guarco, President van de ICA.

Coöperaties in Nederland

Maar liefst 12% van de mensen op aarde is verbonden aan een van de 3 miljoen coöperaties die wereldwijd bestaan. Coöperaties bieden werkgelegenheid aan 10% van de beroepsbevolking; dat gaat om 280 miljoen mensen. Circa 16 miljoen mensen hebben een dienstverband bij een coöperatie en ruim 11 miljoen mensen zijn als lid medewerker van een coöperatie. De grote meerderheid is zelf ondernemer, met name in de agrarische sector, en behaalt een inkomen via coöperaties.

De Nederlandse coöperaties hebben samen meer dan 30 miljoen lidmaatschappen. Elke Nederlander is dus gemiddeld lid van bijna 2 coöperaties. In Nederland zijn circa 8.000 coöperaties ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hiervan zijn circa 2.500 coöperaties actieve ledenorganisaties te noemen. De 100 grootste coöperaties boden in 2016 werkgelegenheid aan 140.000 FTE. Daarnaast zien we dat steeds meer professionals samenwerken in een coöperatie; hier hoeft geen sprake te zijn van een dienstverband. Werknemerscoöperatie zijn in ons land wat minder gangbaar, maar de Schoongewoon-coöperaties zijn mooie voorbeelden. In enkele gemeenten zijn ook sociale coöperaties gestart waarin mensen met behoud van uitkering hun onderneming kunnen opzetten.