Lees verder
De International Day of Cooperatives wordt jaarlijks gevierd op de eerste zaterdag van juli. Deze viering heeft als doel om de bewustwording over coöperaties te vergroten, en de doelstellingen van de Verenigde Naties en de internationale coöperatieve beweging te benadrukken. Daarnaast helpt deze dag om de bijdragen van coöperaties zichtbaar te maken.

Elk jaar kent een centraal thema. In 2020 is dit ‘Cooperatives for Climate Action’. Met dit thema wordt de coöperatieve gemeenschap uitgenodigd om door te gaan met acties die gericht zijn op klimaatverandering. Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar onze planeet in de 21e eeuw voor staat. Het heeft ernstige gevolgen voor het levensonderhoud van mensen over de hele wereld, met name voor de meest achtergestelde groepen, zoals kleinschalige boeren, vrouwen, jongeren, inheemse volkeren en etnische minderheden. Kortom zij die te maken hebben met extreme natuurrampen en achteruitgang van natuurlijke hulpbronnen. Het evenement richt zich op de bijdragen van coöperaties aan de bestrijding hiervan.

‘Ons gemeenschappelijk huis is in gevaar. Er zijn productie- en consumptiemethoden die constant het milieu aanvallen. We hebben niet veel tijd om deze situatie om te keren. We moeten nu handelen, met onze waarden en principes, om op wereldwijde schaal aan te tonen dat het mogelijk is om een ​​economie te ontwikkelen met sociale integratie en bescherming van natuurlijke hulpbronnen’, zegt Ariel Guarco, President van de International Cooperative Alliance (ICA).

The President's message for International Day of Cooperatives 2020