NCR Zelfevaluaties voor de coöperatieve gremia

NCR adviseert om het functioneren van de verschillende gremia met regelmaat te evalueren en waar nodig bij te sturen. Om onze leden in dit proces te ondersteunen heeft NCR een online instrument ontwikkeld dat gebruikt kan worden door bestuurders, commissarissen en ledenraadsleden om zichzelf te evalueren. Deze online zelfevaluatie helpt met het reflecteren op de samenstelling, vergaderingen, algemeen functioneren en individueel functioneren van de betrokkenen.

De evaluatie wordt door NCR passend gemaakt voor uw coöperatieve context. Wij richten de evaluatie in, nodigen de respondenten uit en versturen na afronding een anonieme rapportage met de resultaten. De evaluatie is in te vullen op de computer, op een tablet of op een smartphone.

De zelfevaluatie is gratis in te zetten door NCR-leden. In overleg kan NCR tevens een individuele verdiepingssessie voor het geëvalueerde orgaan verzorgen, waarbij knel- en succespunten uitgediept worden en er gewerkt wordt naar een verbetering in het functioneren van het orgaan. Dit heeft onze voorkeur omdat een kritische blik van buiten het proces goed kan versterken.

Voor meer informatie over de toepassingsmogelijkheden, een demonstratie of een aanmelding kunt u contact opnemen met Martijn den Ouden via m.denouden@cooperatie.nl.

Meer informatie: Zelfevaluatie: goed voorbereiden en eerlijk zijn (Artikel Coöperatie, juni 2017)