NCR is gestart met het maken van coöperatiepodcasts. In deze podcastreeks bespreken we diverse coöperatieve thema’s; bijvoorbeeld over leden en ledenbetrokkenheid, rechten en plichten, duurzaamheid en solidariteit binnen de coöperatie. Luister mee en laat je inspireren door de kracht van samenwerken.

Je kunt de podcasts luisteren op onze website maar ook via Soundcloud of via Spotify.

#1 – In gesprek over duurzaamheid en solidariteit

In deze allereerste Coöperatiepodcast gaan we het hebben over coöperaties en duurzame landbouw. Aan tafel hebben we Jos Bijman (Wageningen Universiteit), Jack Goossens (Royal FloraHolland), Erwin Wunnekink (FrieslandCampina) en Arian Kamp (Royal Agrifirm Group). Zij bespreken de uitdagingen en dilemma’s waar coöperaties mee worstelen. Ook in deze podcast aandacht voor solidariteit binnen de coöperatie. Wat betekent solidariteit en is deze veranderd in de afgelopen jaren. Een gesprek met Evert Kremer (CONO Kaasmakers), Frank Elion (VGZ zorgverzekeraar) en Stan Steeghs (NCR).

#2 – In gesprek over de beweging van neoliberalisme naar solidariteit / het coöperatieve verhaal

In deze tweede Coöperatiepodcast praten we met Gabriël van den Brink over zijn gepubliceerde boek ‘Ruw ontwaken uit een neoliberale droom’, en wat coöperaties hiervan zouden kunnen leren. Verder hebben we twee coöperaties uitgenodigd om te komen vertellen over hun coöperatieve verhaal. Hans Stapel (Coop Supermarkten) en Monique Sweep (Deltawind) nemen ons mee in het ontstaan van hun coöperatie en de uitdagingen die zij tegenkomen. Daarnaast besteden we aandacht aan de internationale dag van de coöperatie, zaterdag 3 juli. NCR wil samen met haar leden op deze dag het belang van coöperatief ondernemen onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Samen vieren wij de kracht van de coöperatie.

#3 – In gesprek met nieuwe NCR-directeur Rob Donker / over financiering van de coöperatie

Welkom bij de derde NCR Coöperatiepodcast. In deze aflevering spreken we met nieuwe NCR-directeur Rob Donker over zijn ervaringen van de afgelopen periode. Verder gaan we in gesprek met NCR-adviseur Marijke Flamman. Zij vertelt ons alles over het jaarthema ‘Financiering van de coöperatie’. Kenmerkend voor de coöperatie is dat deze onderneming van, voor en door de leden is. Door de leden betekent onder andere dat de financiering vanuit de leden plaatsvindt: zelffinanciering. Maar hoe gaat dit in zijn werk en welke vormen ledenfinanciering zijn er? Twee coöperaties, Theo Boon (Odin) en Harold van Velzen (Royal ZON), sluiten bij dit gesprek aan om hun ervaringen met ons te delen.

#4 – In gesprek over data en coöperaties

Welkom bij de eerste Coöperatiepodcast van 2022. In deze aflevering gaan we het hebben over data en coöperaties. Een onderwerp dat voor NCR en veel van zijn leden niet nieuw is, maar door de snelle ontwikkelingen van de afgelopen jaren actueel is en blijft. We bespreken de meerwaarde van data, ontwikkelingen, de rol van de coöperatie in het verzamelen en analyseren, en niet geheel onbelangrijk: hoe krijg je leden mee in het gesprek over data. Dit doen we met twee experts Ronald Buijsse (JADS) en Sener Celik (JoinData). Daarna komen NCR-leden Jeroen de Schutter (CAV Agrotheek) en Jet de Rantiz (SURF) aan het woord en delen hun ervaringen.

#5 – In gesprek over het belang van jongeren voor een coöperatie

Welkom bij een nieuwe aflevering van de NCR Coöperatiepodcast. In deze aflevering gaan we het hebben over jongeren binnen coöperaties. Vaak zijn deze vertegenwoordigd in een Jongerenraad. Hoe ontstaat een Jongerenraad en wat kan deze betekenen voor een coöperatie? Maar ook; welke voordelen brengt het jongeren zelf om actief deel te nemen aan de coöperatie? We gaan hierover in gesprek met Susan Dijkshoorn (voorzitter dagelijks bestuur jongerenwerk FrieslandCampina) en Maarten Schouls (voorzitter Raad van de Toekomst, Plantion). Ook komt Nicole Sloot (Agriterra) aan het woord in deze aflevering. Zij vertelt ons over hoe Agriterra jongeren in coöperaties ondersteunt in het buitenland.

#6 – Verslag De Nationale Coöperatiedag 2022

Welkom bij een nieuwe aflevering van de NCR Coöperatiepodcast. Met deze keer een verslag van De Nationale Coöperatiedag 2022; hét jaarlijkse congres voor coöperatief Nederland. Op donderdag 10 november kwamen meer dan 200 vertegenwoordigers van 80 verschillende coöperaties samen in het Spoorwegmuseum in Utrecht. De dag stond in het teken van de waarde(n) van de coöperatie. In deze podcast komen diverse sprekers van deelsessies aan het woord over dit thema en hoe zij daar invulling aangeven. Zo hebben we Henk Boeschoten over reputatiemanagement. Ondernemende Gasten over de waarden van verschillende generaties in een coöperatie. En keynote spreker Sander Heijne, auteur Fantoomgroei. Hij pleit dat economische groei niet per se het uitgangspunt is voor een gezonde en welvarende samenleving. En dat juist coöperaties daarop antwoord kunnen geven. Luister mee!

#7 – In gesprek over Governance codes en het nut van onderwijs

Welkom bij een nieuwe aflevering van de NCR Coöperatiepodcast. In deze aflevering gaan we in gesprek over governance codes, dit zijn gedragsregels voor organisaties. Ook komt de NCR Coöperatie Code aan bod. Verder bespreken we het nut en de noodzaak van opleidingen op het coöperatieve vlak. Uiteraard hebben we weer diverse experts in de studio. We gaan praten met Rienk Goodijk (hoogleraar Governance, Vrije Universiteit Amsterdam), Nicole Spenkelink (directeur A.A.S.), Joost Feijen (Kubus Juridisch). Maar eerst starten we met Marijke Flamman, coöperatie adviseur bij NCR.

#8 – In gesprek over het maatschappelijke belang van kleinere coöperaties

Welkom bij een nieuwe aflevering van de NCR Coöperatiepodcast. In deze aflevering gaan we praten over het maatschappelijke belang van kleine coöperaties. We zien steeds vaker dat kleine samenwerkingsverbanden kiezen voor de rechtsvorm coöperatie. Dit komt onder andere doordat de Nederlandse overheid minder kiest voor het zijn van een verzorgingsstaat en meer neigt naar ‘een voor elkaar zorgen staat’. Waar de ‘markt’ en ‘overheid’ het laten liggen, springen kleine coöperaties op in. We gaan hierover in gesprek met Heribert Delicaat (Coöperatie De Graanrepubliek) en Walter Dresscher (Coöperatie DEEL). De aflevering begint echter met een voorstelrondje van de nieuwe bestuursleden van NCR: Ruud Plu (Intrakoop), Arian Kamp (Agrifirm en Rabobank) en Walter Dresscher.

#9 – In gesprek over ledenbetrokkenheid

Welkom bij een nieuwe aflevering van de NCR Coöperatiepodcast. In deze aflevering praten we over ledenbetrokkenheid. Een belangrijk onderwerp, want zonder leden en vooral betrokken leden, geen coöperatie. Wat is betrokkenheid, hoe activeer je betrokkenheid? Welke leden zijn wel en welke zijn minder betrokken bij de coöperatie? Waar ligt dat aan? Coöperatie adviseur Stan Steeghs legt het ons uit. Ook gaan we in gesprek met twee coöperaties: Plantion (Ellis van Verseveld) en Intrakoop (Ruud Plu). Zij hebben recent een ledenbetrokkenheidsonderzoek laten uitvoeren en vertellen ons alles over leden en betrokkenheid binnen hun coöperatie.

#10 – In gesprek over coöperatieve bestuursmodellen

Welkom bij de 10e aflevering van de NCR Coöperatiepodcast! Het onderwerp van deze aflevering is ‘governance’ oftewel de wijze van besturen: Wie gaat waarover binnen de coöperatie. Marijke Flamman (coöperatie adviseur bij NCR) vertelt ons wat ‘governance’ inhoudt en welke verschillende bestuursmodellen er zijn. We hebben speciale aandacht voor het monistisch model, deze heeft recent (2021) een verankering gekregen in de wet. Vervolgens praten we met coöperaties NVM (Arthur Schellekens*) en Deltawind (Monique Sweep), Zij delen met ons hun ervaringen met het monistisch model en de reden waarom beide coöperaties gekozen hebben voor dit bestuursmodel.

*ten tijde van deze podcast opname was Arthur Schellekens uitvoerend bestuurder bij NVM. Hij heeft NVM inmiddels verlaten.

#11 – Verslag De Nationale Coöperatiedag 2023

Welkom bij een nieuwe aflevering van de NCR Coöperatiepodcast. Met deze keer een verslag van De Nationale Coöperatiedag 2023; hét jaarlijkse evenement voor coöperatief Nederland. Op woensdag 1 november kwamen meer dan 200 vertegenwoordigers van 80 verschillende coöperaties samen bij het Achmea Congrescentrum in Zeist. De dag stond in het teken van het jaarthema ‘Terug naar de Toekomst’. Een mooie toekomstvisie kan alleen ontstaan als er bewust af en toe teruggekeken wordt naar het verleden. Welke lessen kunnen er geleerd worden om de juiste beslissingen te maken voor de toekomst? In deze podcast vertellen diverse sprekers van de dag over hoe zij invulling geven aan dit onderwerp. Marilieke Engbers deelt haar bevindingen rond communiceren in de boardroom, Leontine van Hooft vertelt ons alles over de Afrikaanse manier van besluitvorming: de Ubuntu. Onno Hoes bespreekt de rol van coöperaties binnen transities en belicht de rol van AI en big data.

#12 – In gesprek over coöperaties in transitie

Welkom bij een nieuwe podcast van Nationale Coöperatieve Raad. In deze aflevering een zeer actueel onderwerp: transities. Vandaag de dag zien we overal om ons heen transities opkomen of zitten we er middenin. Wat betekent dit voor coöperaties en de leden? Hoe gaan zij hiermee om? We gaan hierover in gesprek met Arno Treur (NPRC), Arian Kamp (Agrifirm) en Susanne Zuidhof (Geboortehart). We starten deze aflevering met directeur Rob Donker en NCR-voorzitter Ankie Wijnen.