NCR Peer Groups

Ook in februari 2019 is NCR gestart met twee kleine intervisiegroepen. Een groep met ‘gekozen’ bestuurders en commissarissen (interne en externe). En een groep met directieleden en senior management. Beide groepen doorlopen een eigen programma van vier bijeenkomsten plus een zomerexcursie. De eerste bijeenkomst is een gezamenlijke conferentie van beide groepen over organisatiedynamiek. Andere gespreksthema’s zijn onder andere rolopvattingen in coöperatieve governance, integriteit, ledenbetrokkenheid en coöperatief leiderschap.

Het NCR Peer Group programma combineert intervisie met kennisverwerving middels de inbreng van hoogstaande deskundigen. Meer informatie en de cursusdata treft u aan in de brochure NCR Peer Groups 2019 of kunt u opvragen bij Dorien Groen via tel: 030 - 284 04 90 of academie@cooperatie.nl.