NCR Peer Groups

Governance, Organisatie-ontwikkeling, Diversiteit, Coöperatief Leiderschap. Vier grote begrippen maar met werelden eromheen. Directeuren, bestuurders en toezichthouders zijn er mee bezig in hun eigen context. Vaak kan de context van de ander inspireren om in je eigen omgeving verder te komen. Maar het delen van dilemma’s vraagt wel om een veilige setting. NCR Peer Groups biedt die. Kleine groepen van functionarissen op een vergelijkbaar niveau. Diepgaande gesprekken. En: kennisverwerving door inleidingen van topdeskundigen. Vier bijeenkomsten in 2017. Inmiddels is het programma gestart, aanmelden is niet meer mogelijk. De data en informatie over de Peer Groups in 2018 zijn binnenkort beschikbaar.
Meer informatie in de brochure NCR Peer Groups 2017, via tel: 030 - 284 04 90 of via Dorien Groen: D.Groen@cooperatie.nl.