Rob Donker
Directeur


Expertise/aandachtsgebied:

Strategie, Boardroomdynamiek, Ledenbinding en – betrokkenheid, Waardecreatie

In een paar woorden:

Verdiepen en Verbinden | Bruggenbouwer | Agrarische achtergrond | Stap extra zetten | Duurzaam | Familie