Martijn den Ouden MA
Junior coöperatieadviseur


Expertise/aandachtsgebied:

Online platform, zelfevaluaties voor coöperatieve gremia, benchmark bestuursvergoedingen, diverse nevenfuncties

In een paar woorden:

Analytisch en kritisch | (Politieke) geschiedenis | Kracht uit samenwerking | Muziek en musea