mr. Marijke Flamman
Senior coöperatie adviseur / Jurist


Expertise/aandachtsgebied

Governance, juridisch, (her)structureren, fiscaal, notarieel

In een paar woorden

Waarom een coöperatie (of niet) | relatie bestuur-toezichthouder-leden| organisatie | relatie coöperatie vs onderneming