mr. Arjen van Nuland MBA
Directeur


Expertise/aandachtsgebied

Governance, strategie, fusie, boardroomdynamiek, evaluaties, training en opleiding, op- en inrichting coöperaties

In een paar woorden:

Coöperatie| Samenwerken | Verbinden | Inspireren