Ledenbetrokkenheidsonderzoek

In samenwerking met Wageningen UR en onderzoeksbureau Motivaction heeft NCR het ledenbetrokkenheidsonderzoek verder ontwikkeld. Het onderzoek geeft een uiteenzetting van de drijfveren van de leden van de coöperatie, waarna de deelnemende coöperatie een gericht beleid kan ontwikkelen om de betrokkenheid van de leden te vergroten. Als een coöperatie jong of klein is, zien we per definitie een hoge betrokkenheid. Naarmate de coöperatie ouder en groter wordt, zijn er talloze redenen waarom leden niet vooraan staan. Een coöperatie moet hier eigenlijk wel werk van maken, want het feit dat de rechtspersoon eigendom is van die leden, maakt het onderscheidend ten opzichte van andere rechtspersonen. Een gedegen onderzoek dient dan als een goede basis om vanuit te vertrekken.

Het Ledenbetrokkenheidsonderzoek kent 6 dimensies:

Het NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek bestaat uit 5 delen:  

 • I Een online vragenlijst aan leden van uw coöperatie (groep L)
 • II Een online vragenlijst aan bestuurders, toezichthouders en senior management (groep C)
 • III Verwerking van de resultaten van groep L en van groep C plus een gap-analyse daartussen
 • IV (Optioneel) Een verdiepende focusgroepdiscussie met 8 à 10 leden
 • V (Optioneel) Een strategiesessie om de ledenbetrokkenheid bij uw coöperatie te vergroten

Bij deelname aan het vernieuwde ledenbetrokkenheidsonderzoek ontvangt een coöperatie:

 • Individuele rapportages per deelnemend lid,
 • Een rapportage van de totaalresultaten van alle leden,
 • Een gap-analyse tussen de ledenresultaten en de resultaten van de groep bestuurders, toezichthouders en senior management,
 • Een verslag van de verdiepende focusgroepbijeenkomst,
 • Aanbevelingen ter verbetering van de ledenbetrokkenheid,
 • Indien mogelijk een benchmark met vergelijkbare coöperaties.

Wilt u meer informatie over het vernieuwde ledenbetrokkenheidsonderzoek?
Bekijk dan de brochure en/of het speciale webportal over het ledenbetrokkenheidsonderzoek.
Mocht u vragen hebben of willen starten met het onderzoek, mail dan met Karlijn van der Velden via onderzoek@cooperatie.nl.

Meer achtergrondinformatie over het belang van ledenbetrokkenheid treft u aan in deze artikelen:
- Een vitale coöperatie vraagt onderhoud – NCR 4A-strategie (Coöperatie, maart 2016)
- Ledenbetrokkenheidsonderzoek herijkt (Coöperatie, september 2016).