Ledenbetrokkenheidsonderzoek

In 2017 is gewerkt aan een derde release van het NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek. Het onderzoek geeft een beeld van de drijfveren van de leden van een coöperatie zodanig dat die coöperatie een gericht beleid kan ontwikkelen om de betrokkenheid van leden te vergroten. Als een coöperatie jong of klein is, zien we per definitie een hoge betrokkenheid. Naarmate de coöperatie ouder en groter wordt, zijn er talloze redenen waarom leden niet vooraan staan. Een coöperatie moet hier eigenlijk wel werk van maken want het feit dat de rechtspersoon eigendom is van die leden maakt hem onderscheidend ten opzichte van andere rechtspersonen. Een gedegen onderzoek is dan een goede basis om vanuit te vertrekken.

In het voorjaar stelt NCR de nieuwe release van het Ledenbetrokkenheidsonderzoek beschikbaar.

 

 

Meer achtergrondinformatie over het belang van ledenbetrokkenheid treft u aan in deze artikelen:

- Een vitale coöperatie vraagt onderhoud – NCR 4A-strategie (Coöperatie, maart 2016)
- Ledenbetrokkenheidsonderzoek herijkt (Coöperatie, september 2016).