Lees verder

De coöperatie Natuurrijk Limburg verbindt mensen die geloven dat landbouw en natuur samen veel meer kunnen dan alleen. Zo is coöperatie Natuurrijk Limburg sinds 2016 verantwoordelijk voor de coördinatie van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in de provincie Limburg. Hierbij werkt ze samen met ruim 1300 agrariërs en particulieren in het streven naar betere resultaten voor de biodiversiteit.

Verder is coöperatie Natuurrijk Limburg gevraagd mee te denken over de invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) met verdergaande eisen op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit.

Coöperatie Natuurrijk Limburg U.A..

Bestuursmodel

Basis

Sector

Agrarisch

Soort leden

Agrarische ondernemers, particuliere grondbezitters, agrarische natuurverenigingen

Aantal leden

1250

Aantal medewerkers

8 FTE

Ledenraad

Ja

Jongerenorgaan

Nee

Laatst bijgewerkt op 17 oktober 2023