Lees verder

Agrimaco adviseert bedrijven, organisaties en overheden op het gebied van duurzaamheid (o.a. energie, water), gebieds(her)ontwikkeling, ICT-innovatie, organisatieontwikkeling, rendement en strategie. Klanten van Agrimaco omschrijven de organisatie op één duidelijke manier: resultaatgericht op basis van kennis, kunde en kunst. Het liefst implementeren we ons advies zodat u het werkelijke resultaat kunt beoordelen. Actuele thema’s zijn big data c.q. data science, biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid, herstructurering intensieve sectoren, klimaatneutrale ketens, natuurinclusieve landbouw en vrijkomende agrarische bedrijfs – bebouwing.


Coöperatie Agrimaco U.A.

Bestuurlijk model Basismodel
Sector Dienstverlening
Omzet € 350.000
Soort leden Eigenaren
Aantal leden 4
Aantal medewerkers 0,2 FTE
Ledenraad Nee
Jongerenorgaan Nee