Leden NCR

NCR is opgericht voor en door coöperaties uit vooral de agrarische sector. Daar ligt dus onze oorsprong. Inmiddels heeft NCR ook leden uit andere sectoren, zoals de verzekeringsbranche, transport & logistiek, zorg en energie. Veel activiteiten worden voor alle leden uit alle sectoren gezamenlijk georganiseerd, zodat van elkaars ervaringen gebruik gemaakt kan worden. Soms vraagt een thema om een sectorale aanpak en dan nodigen we juist deze groep leden uit. Op die manier ontstaat ook een sterk netwerk van coöperaties binnen een sector. Een overzicht van onze leden is hieronder te vinden, zie ook het NCR Ledenboek 2017 en het NCR Jaarverslag 2017.

AB Midden Nederland

AB Midden Nederland is een personeelsvoorziener voor bedrijven in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Lopikerwaard, Land van Heusden en Altena en de gehele provincie Utrecht. De coöperatie biedt vakkundige arbeidskrachten in ondermeer de agrarische sector, groenvoorziening, de bouw, de techniek en transportsector.

AB Vakwerk

AB Vakwerk is sinds 17 september 2012 de nieuwe naam van AB Fryslân & Noord-Holland, één van de grootste dienstverleners in flexibele arbeid van Noordwest Nederland. De coöperatie is actief in de agrarische sector, de groenvoorziening, de groen-, weg- en waterbouw, productie, techniek, transport & logistiek en de bouw.

AB Vecht en Amstel

AB Vecht en Amstel is een personeelsvoorziener voor bedrijven in de regio’s Utrecht en Noord-Holland. De coöperatie biedt vakkundige arbeidskrachten aan voor ondernemingen in de agrarische sector, de groenvoorziening en de bouw- en transportsector.

AB Werkt

AB Werkt Zuid Nederland helpt werkgevers aan mensen, en mensen aan werk. AB Werkt heeft 9 kantoren in Limburg, Brabant en Zeeland. AB Werkt verzorgt de personeelsvoorziening voor haar klanten in met name agro, food, productiewerk en groenvoorziening. AB Brabant is in juli 2017 gefuseerd met AB Werkt Zuid-Nederland; de nieuwe organisatie telt 4.800 leden.

AB Zuid-Holland Personeelsvoorziener AB Zuid-Holland helpt werkgevers aan mensen, en mensen aan werkgevers. ‘Groen’ is van oorsprong het domein; de agrarische sector. Inmiddels is AB Zuid-Holland in heel veel verschillende sectoren actief. AB Zuid-Holland wil simpelweg de opdrachtgevers én de werknemers zo goed mogelijk bedienen
abflexkracht

abflexkracht zet zich al bijna 50 jaar in om de agrarische sector te ondersteunen. Van oudsher bieden wij continuïteit in de vorm van agrarische bedrijfsverzorgers. Ook verzorgt abflexkracht capaciteit door het uitzenden van uitzendkrachten: van productiemedewerker (veelal Pools) tot bedrijfsleider. Vandaag de dag bieden wij vanuit het groene servicepakket vernieuwende diensten die ondernemers in de sterk veranderende agribusiness nodig hebben.

Abiant

Abiant is een toonaangevende personeelsbemiddelaar in Noord-Nederland en Noord-Duitsland. De coöperatie heeft zich ontwikkeld van een agrarische specialist tot een allround personeelsbemiddelaar. Abiant levert agrarische vakkrachten, hoveniers, chauffeurs, metselaars, secretaresses, grondwerkers, productiemedewerkers en vakantiekrachten.

ABZ Diervoeding ABZ Diervoeding is een ambitieuze diervoedercoöperatie, ontstaan op 1 januari 2013 door een fusie tussen Arkervaart Diervoeding en Brameco∙Zon Voeders. Met een productie van ruim 585.000 ton mengvoeders verdeeld over drie sectoren is ABZ Diervoeding een landelijke speler in de pluimvee-, rundvee- en varkenshouderijsector.

Achmea

Achmea, waarvan ook Interpolis een onderdeel is, heeft activiteiten in financiële diensten, zekerheid en zorg en is de grootste verzekeraar van Nederland. Vereniging Achmea is met 65% de grootste aandeelhouder in Achmea B.V.

ACU De Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU is gevestigd in Willemstad op Curaçao en vierde in 2017 het 55-jarig bestaan. ACU is een kredietunie waarbij 29.000 leden uit Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius en Aruba zijn aangesloten.

Agrico

Verhandelt wereldwijd pootaardappelen, consumptie-aardappelen en biologische aardappelen van meer dan 900 in de aardappelteelt gespecialiseerde telers.

Agrifirm

Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A bundelt de inkoopkracht van 17.000 Nederlandse leden. Agrifirm is marktleider in Nederland en wereldwijd actief in productie en toelevering van producten en diensten voor de voeding van dieren en de teelt van gewassen. Door (inter)nationale activiteiten, kennis van sectoren en innovatiekracht, ontwikkelt Agrifirm vernieuwende producten en diensten die veehouders en telers voordeel opleveren.

Agrimaco

Coöperatie Agrimaco U.A. vervult diverse advies- en managementrollen binnen bedrijven en organisaties in en rond het agri-food complex. De consultants verbeteren strategie, organisatie, marktpositie en rendement en adviseren/realiseren duurzaamheid met name op het gebied van ruimtelijke ordening, energie- en waterbenutting. En zijn gepassioneerd ondernemer.

AgriVer

Een onderlinge verzekeringsmaatschappij die zich in hoofdzaak bezighoudt met verzekeringen op het gebied van land- en tuinbouw en paarden. AgriVer is de grootste onderlinge gewassen te velde en glastuinbouwverzekeraar van Nederland. 

AgruniekRijnvallei

AgruniekRijnvallei, ofwel AR, levert kwaliteitsproducten en heeft adviesdiensten voor zowel de veehouderij (voeders, uitgangsmateriaal legpluimvee en stalinrichting) als de plantaardige sector (meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en zaai- en graszaden).

Avebe

Avebe is een wereldwijd opererende onderneming die producten levert op basis van aardappelzetmeel en aardappeleiwit voor toepassingen in voeding, diervoeding, papier, bouw, textiel en kleefstoffen. Zowel Nederlandse als Duitse zetmeelaardappeltelers zijn lid van Coöperatie AVEBE U.A.

AVIA

AVIA Nederland is de handelsnaam van Coöperatie AVIA Nederland U.A. en vormt samen met vijf zelfstandige ondernemingen in de brandstof- en smeerolie branche (B2C en B2B) de AVIA Groep in Nederland. AVIA is met bijna 320 tankstations goed vertegenwoordigd in een groot aantal regio’s in Nederland.

Bebeka

Bebeka U.A. is een coöperatie voor de maritieme sector. De kernactiviteit is het inkopen van brandstoffen en smeermiddelen voor de leden. Door het uitbesteden van de inkoop kunnen leden profiteren van diverse (schaal)voordelen. Ook biedt Bebeka onafhankelijk (juridisch) advies en ondersteuning aan.

Beko

Beko is een coöperatie met bijna 1.600 leden (ambachtelijke brood- en banketbakkers). Als enige bakkerscoöperatie in Nederland bundelt Beko kennis en ervaring en deelt dit op regionaal en individueel niveau met haar leden. Beko is altijd dichtbij, evenals de persoonlijke service van de dochterondernemingen.

Best of Four Best of Four biedt handelshuizen in binnen- en buitenland een compleet en kwalitatief assortiment fruit, glas- en vollegrondsgroenten. De coöperatie creërt voor de 190 aangesloten telers een sterke verkooppositie. Met gegarandeerde afzet tegen individuele marktprijzen; kwaliteit en betrouwbaarheid moeten naar waarde betaald worden.
Call for Action

Call for Action is een full service bureau voor resultaatgedreven (online) business. De organisatie is gemodelleerd naar samenwerking tussen experts. Call for Action is een coöperatie, waar 30 specialisten mede-eigenaar van zijn. Allen senior professionals, die hun specifieke kennis en ervaring graag inbedden in de full-service-propositie van Call for Action. Zo kunnen teams worden samengesteld die óver de schutting van hun eigen expertise heen kunnen kijken.

CBM

Coöperatieve Belangenvereniging Melkgeitenhouderij Midden Nederland U.A. (CBM) is sinds 1986 een toonaangevende coöperatie in geitenzuivel. In binnen- en buitenland staat zij bekend om haar kwaliteit, betrouwbaarheid en structurele afzet. De coöperatie CBM is er voor en door geitenhouders. De leden leveren niet alleen melk, maar denken én werken ook mee met de verdere ontwikkeling van CBM.

CNB

De Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (CNB) is een bemiddelingsbedrijf in bloembollen, knollen en vaste planten. Met ruim 90 jaar ervaring en zo'n 1.500 leden (kopers en verkopers) geldt CNB wereldwijd als de grootste coöperatieve bloembollenbemiddelaar.

CNC

CNC Holding is een internationaal opererende bedrijvengroep die actief is in de paddenstoelensector. De vijf bedrijven produceren en/of transporteren kwalitatief hoogwaardige, duurzame substraten voor de teelt van paddenstoelen. De coöperatie CNC U.A. is 100% aandeelhouder van CNC Holding BV. Vrijwel alle Nederlandse champignontelers zijn lid van coöperatie CNC. 

CONO Kaasmakers

CONO Kaasmakers is een kleine boerencoöperatie met een kaasmakerij in de Beemsterpolder. De coöperatie introduceerde in 2002 als eerste premies voor melkveehouders die hun koeien buiten laten grazen. Daarbij volgen de veehouders sinds 2008 een duurzaamheidsprogramma genaamd Caring Dairy. CONO is bekend van Beemster kaas en verschillende andere kaasmerken.

Coop

Coop is een coöperatieve supermarktorganisatie met als doel te voorzien in de behoeften en belangen van haar leden; klanten en supermarktondernemers. Coop gelooft al ruim 125 jaar in de kracht van samen. Samen bereik je meer: samen maak je ’t verschil! Coop heeft 264 supermarkten: 120 filialen en 144 winkels aangestuurd door zelfstandig ondernemers.

Coöperatie A.A.S.

Allround Automotive Solutions, kortweg A.A.S. is een coöperatie waarin 82 zelfstandige autoschadeherstelbedrijven intensief samenwerken. Door de ongekende meerwaarde van ‘samen’, creëert de coöperatie het beste van twee werelden. Zoveel mogelijk eigen ondernemer zijn en blijven plus het behalen van collectieve resultaten die als individuele ondernemer onmogelijk te bereiken zijn.

Coöperatie Boer en Zorg

Boer en Zorg is een coöperatie van gekwalificeerde zorgboerderijen. De 130 aangesloten zorgboeren in Gelderland, Overijssel, Flevoland en Utrecht kunnen er terecht voor informatie en advies en voor het uitwisselen van kennis en ervaring. De coöperatie biedt inkoopvoordeel, bevordert deskundigheid en stimuleert innovatie.

Coöperatie Koninklijke Cosun

Royal Cosun is een van de grootste agro-industriële coöperaties in Nederland. De coöperatie van 9.000 suikerbietentelers is stevig geworteld in de primaire sector. De bedrijven die tot Cosun behoren, waaronder Aviko en Suiker Unie, maken voornamelijk ingredienten en producten voor de levensmiddelenindustrie, maar in toenemende mate ook componenten voor non-food toepassingen. Sinds 1 mei 2017 zijn de leden van CSV COVAS rechtstreeks lid van Cosun.

Coöperatie DEP

DEP, Duurzame Energieproductie Pluimveehouderij, is een coöperatie van pluimveehouders die structurele mestafzet combineren met het opwekken van duurzame energie. De coöperatie heeft 700 leden en verwerkt ongeveer 1/3 van de in Nederland geproduceerde stapelbare pluimveemest.

Coöperatie Koninklijke FruitMasters

FruitMasters is een coöperatie van fruittelers die als afzetorganisatie Nederlands kwaliteitsfruit direct van de bron levert aan eindafnemers in binnen- en buitenland. FruitMasters heeft als doel de hoogst haalbare prijs tegen de laagst mogelijke kosten voor haar leden te realiseren en is een facilitair en logistiek centrum voor koeling, sortering en verpakking van fruit.

Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Horticoop

Coöperatief  Koninklijk Tuinbouwcentrum Horticoop is 1 januari 2009 ontstaan vanuit een fusie. Samen vormt het bestaansrecht. Horticoop is nog de enige coöperatieve toeleverancier van een breed assortiment tuinbouwbenodigdheden, substraten, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en technieken.

Coöperatie Limburgse Zorgboeren 60 Limburgse zorgboeren hebben zich verenigd in de Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ) om het voor zorgvragers nog makkelijker te maken een passende plek te vinden op een zorgboerderij in Limburg. De zorgboeren bieden mensen met een ondersteuningsvraag professionele zorg en begeleiding.

Coöperatie Vitelia

Coöperatie Vitelia is niet alleen actief als toeleverancier in de dierlijke sector via Vitelia Voeders, maar heeft onder meer ook Boerenbond-winkels en activiteiten in de plantaardige sector en financiële dienstverlening.

CRV

De coöperaties CR Delta (Nederland) en VRV (Vlaanderen) zijn op 17 januari 2017 gefuseerd tot één coöperatie, die onder de naam Coöperatie Koninklijke CRV u.a. verdergaat. De coöperatie is leverancier van producten en diensten op het gebied van rundveeverbetering en heeft ruim 25.000 Nederlandse en Vlaamse leden.

CZAV

CZAV is een agrarische aan- en verkoop coöperatie in Zuid-Nederland van en voor ruim 3.000 actieve agrarische ondernemers in de akkerbouw, bloembollenteelt, veehouderij, tuinbouw en fruitteelt.

CZ Rouveen

De zuivelcoöperatie Rouveen Kaasspecialiteiten verwerkt melk en EKO-melk van 300 leden-melkveehouders tot kaas en kaasspecialiteiten. Rouveen Kaasspecialiteiten heeft oog voor duurzaamheid, omgeving en cultuur en zet zich daarom in voor een toekomstbestendige en  verantwoorde zuivelketen.

CAV Agrotheek

CAV Agrotheek is toeleverancier van gewasbeschermingmiddelen, meststoffen, (gras)zaden, veevoeders en bollennetten in de agrarische sector; en voorziet hierbij in advies en teeltbegeleiding.

CAV Den Ham De Coöperatieve Aan- en verkoop Vereniging “Den Ham” U.A. produceert mengvoeders. Met technische advisering en praktische ondersteuning dragen zij bij aan de optimalisatie van de resultaten bij leden en klanten. Daarnaast exploiteert CAV Den Ham een tankstation en een winkel met producten op het gebied van dier, tuin, agri en klus.
CUVO De Volharding Coöperatieve Uitvaartvereniging "De Volharding" U.A. is een Haagse organisatie sinds 1878. CUVO De Volharding kent 10 aparte maatschappelijke activiteiten. Een welzijnsstichting, een spaarfonds, een uitvaartbedrijf en een loyaltyprogramma met 50.000 pashouders maken daar onderdeel van uit.
Dactari Dierenartsencoöperatie Dactari Dierenartsencoöperatie, tot juni 2014 AUV genaamd, telt 2.300 dierenartsen-leden. Dactari is een coöperatieve vereniging van en voor practici, en ondersteunt leden in hun werk als praktiserend dierenarts. Dit kan zowel op het gebied van belangenbehartiging, als ook op financieel, juridisch en praktisch gebied.
De Eendracht De Eendracht is een veevoedercoöperatie met als kernactiviteit het inkopen van grondstoffen en het vermarkten van goed krachtvoer, voorzien van een doeltreffende begeleiding en goed advies m.b.t rundveevoer en pluimveevoer. De coöperatie produceert gangbare en biologische voeders.

DeltaMilk

DeltaMilk is een coöperatie van en voor melkveehouders in het Groene Hart met 165 leden. Sinds december 2009 is zuivelcoöperatie DeltaMilk eigenaar van Zuivelfabriek De Graafstroom in Bleskensgraaf waar de melk van de leden tot Goudse kazen wordt verwerkt.

Deltawind Coöperatie Deltawind is een coöperatie van (voornamelijk) particulieren op Goeree-Overflakkee die zich ten doel gesteld hebben duurzaam opgewekte energie te produceren ten behoeve van de lokale bevolking. Deltawind is mede-eigenaar van 16 windturbines en 2.960 zonnepanelen. Er zijn drie windparken in ontwikkeling met in totaal 40 windturbines.
DFMopGlas Coöperatie DFMopGlas komt voort uit een grootschalige burgerbeweging voor verbetering van de internetkwaliteit in Friesland. DFMopGlas zal, in samenwerking met Kabelnoord NV, voor haar leden een glasvezelnetwerk realiseren en exploiteren, in eerste aanleg in het buitengebied en de daarin liggende kleine kernen.

DOC Kaas

Als coöperatie voegt DOC Kaas - Drents Overijsselse Coöperatie Kaas in Hoogeveen - waarde toe aan de melkproductie van de leden. Dat doet zij in een duurzame relatie door het efficiënt produceren en klantgericht vermarkten van kaas- en weiproducten. DOC Kaas is op 1 april 2016 gefuseerd met de Duitse zuivelonderneming DMK GROUP.

DOOR

DOOR is een professionele coöperatie van én voor vruchtgroentetelers. DOOR heeft met ruim 40 leden en in totaal 520 hectare glas invloed in de markt. DOOR faciliteert, initieert en creëert om de productmerken en ondernemers een sterke positie in de markt te geven.

DPA

Dutch Produce Association is de sectorvereniging van de afzetorganisaties voor groenten, fruit en paddenstoelen in Nederland. DPA behartigt de belangen van de groenten- en fruitsector op nationaal en Europees niveau en telt 14 leden. Vanaf 2014 werkt DPA samen met Frugi Venta in het GroentenFruit Huis.

Emoves

Emoves verenigt partijen die actief zijn op het gebied van urban culture & sports. Emoves treedt op als kennisplatform en organiseert jaarlijks in Eindhoven het Urban Culture Festival, waar de diverse urban-uitingen een podium krijgen en zich kunnen meten. De leden beogen tevens de ontwikkeling en professionalisering van het urban veld te bevorderen.

Royal FloraHolland

Koninklijke Coöperatieve bloemenveiling FloraHolland U.A. biedt telers en klanten een netwerk van vijf (inter)nationale marktplaatsen, een landelijk opererende bemiddelingsorganisatie en een internationaal actieve afdeling Import. 's werelds grootste veilingorganisatie Royal FloraHolland heeft bijna 4.300 leden.

Fekoskan Fekoskan, de federatie van coöperaties op Curaçao, is in 1961 opgericht door financiële coöperaties maar het lidmaatschap staat binnenkort open voor coöperaties uit alle sectoren. Fekoskan ondersteunt, verenigt, promoot en versterkt coöperaties op Curaçao. De federatie draagt actief bij aan duurzame groei en verdere professionalisering van de coöperatieve sector door middel van de Curaçao Cooperative Academy. De zeven leden van Fekoskan hebben samen meer dan 32.000 lidmaten.

Flynth

Flynth adviseurs en accountants is met 1.400 medewerkers en zo’n 60 vestigingen Nederlands’ grootste adviseur en accountant voor het midden- en kleinbedrijf. Flynth is ontstaan vanuit een coöperatie en brengt dit gedachtegoed nog steeds in praktijk. Flynth is er voor de ondernemer én de onderneming in alle levensfasen.

Fossa Eugenia

Fossa Eugenia bestaat uit een groep van bijna 30 groentetelers uit de ‘euregio’ Venlo met het volgende doel: Het leveren van een gezond kwaliteitsproduct dat voldoet aan de eisen van de kritische consument.

FrieslandCampina

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. is met 18.906 leden-melkveehouders in Nederland, Duitsland en België een van de grootste zuivelcoöperaties in de wereld. Haar onderneming Koninklijke FrieslandCampina heeft een omzet van meer dan 11 miljard euro en vestigingen in 28 landen met in totaal 22.049 medewerkers.

FromFarmers

Coöperatie FromFarmers is een coöperatie met bijna 5.500 leden en is aandeelhouder van ForFarmers N.V. De ledenraad is het hoogste orgaan van de coöperatie, daar vindt namens de leden de besluitvorming plaats. Sinds 24 mei 2016 zijn de aandelen van ForFarmers N.V. genoteerd aan Euronext Amsterdam. Aangezien bij het traject Vermogen Op Naam circa 82,5% van het vermogen wordt verdeeld onder de leden, houdt de coöperatie een belang van circa 17,5%. Verder heeft de coöperatie als prioriteitsaandeelhouder zeggenschap over belangrijke zaken.

Gewoondoen

Gewoondoen stimuleert de werknemerscoöperatie als bedrijfsvorm: leden/werknemers besturen hun eigen coöperatie. Al opgericht zijn Schoongewoon in de schoonmaakbranche en Helpgewoon in Zorg & Welzijn en Thuiszorg. Gewoondoen faciliteert deze coöperaties en draagt het concept verder uit.

Harvest House

Harvest House is één van Nederlands grootste telersverenigingen gespecialiseerd in vruchtgroenten. De 70 vruchtgroentetelers van Harvest House hebben samen een totaal areaal van zo'n 900 hectare. Door intensieve samenwerkingen met diverse partijen streeft Harvest House naar regie op de complete vruchtgroenteketen.

HSLnet

De Coöperatie HSLnet u.a. is in 2012 opgericht. De coöperatie heeft een open glasvezelnetwerk aangelegd waarop alle inwoners, bedrijven en instellingen zich kunnen aansluiten. Een netwerk waarop ook lokale en maatschappelijke diensten kunnen worden aangeboden, naast televisie, internet en telefoon door diverse providers. Dit HSLnet glasvezelnetwerk ligt al in de kernen van Heeze, Leende, Leenderstrijp, en Sterksel.

ITGilde

Coöperatie ITGilde brengt zelfstandige ICT-professionals bij elkaar, biedt ondersteuning en bemiddelt bij interessante opdrachten. De coöperatie is actief in consultancy en IT-dienstverlening. Daarnaast beschikt ITGilde over een eigen Academie waar zowel docenten als IT-professionals worden opgeleid. De coöperatie telt al meer dan 100 aangesloten ICT-ondernemers. Samen sterker, beter en slimmer!

Jeugd Veilig Verder

Jeugd Veilig Verder is een gecertificeerde instelling die uitvoering geeft aan justitiële jeugdbescherming, jeugdreclassering en preventieve jeugdbescherming. Jeugd Veilig Verder richt zich op preventie en talent- en competentieontwikkeling, voor blijvende veiligheid in de leeftijdsgroep van 0 tot 27 jaar. De coöperatie is opgericht door Jeugdbescherming Regio Amsterdam en Lumens uit Eindhoven.

KIEN

Coöperatie KIEN u.a. is een coöperatie voor ICT in het onderwijs. Tot de leden behoren schoolorganisaties uit het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs. De kernactiviteiten zijn het ondersteunen bij de ontwikkeling, onderhoud, beheer van hun ICT-beleid en een gemeenschappelijke ICT-infrastructuur. Door gezamenlijke inkoop profiteren leden van diverse (schaal)voordelen en door samenwerking wordt de balans tussen ICT-beleid en ICT-infrastructuur geoptimaliseerd.

Kompany

Kompany is een samenwerkingsverband van en voor telers. Met ruim 300 miljoen komkommers is zij de grootste afzetorganisatie voor komkommers in Europa. De aansluiting van een groep aardbeientelers heeft in 2016 geleid tot een uitbreiding van haar productassortiment met aardbeien. Onze primaire activiteiten zijn het naar wens van de teler optimaal vermarkten van diens producten conform de specifieke wensen van de markt.

Kubus

Kubus® is een franchise coöperatie businessmodel waarin administratiekantoren, accountants, belastingadviseurs, fiscalisten en bedrijfsadviseurs met elkaar samenwerken op het gebied van ICT, marketing & sales en daarbij kennis delen. De Kubus-adviseur werkt samen met de ondernemer aan een gezonde onderneming en een gezonde financiële (privé) situatie.

Licent

Coöperatie Licent Oost U.A. is een samenwerkingsverband van onafhankelijke assurantiekantoren uit Noord- en Oost-Nederland. Innovatie, inkoopkracht en samenwerking zijn de leidende motieven van de organisatie. Samen met haar leden ontwikkelt Licent verzekeringen die optimaal voldoen aan de wensen van de verzekerden, zorgt zij voor de juiste automatiseringsoplossingen en ondersteunt zij haar leden met kennis, kunde en opleidingen. De zelfstandigheid en onafhankelijkheid van het assurantiekantoor blijft hierbij optimaal gewaarborgd.

LLTB

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is er voor en door de Limburgse ondernemers uit het agrarische bedrijfsleven. De LLTB vertegenwoordigt als regionale ondernemersorganisatie zo'n 3.300 boeren, tuinders en hun gezinnen in Limburg.

Local2Local Krommerijnstreek

Coöperatie Local2local Krommerijnstreek U.A. is een initiatief gericht op de voedselmarkt in de regio Utrecht. De coöperatie richt zich op het verkorten van de voedselketen en wil eerlijk en gezond lokaal voedsel in de regio bereikbaar maken: lokale ondernemers voor lokale consumenten. L2L herstelt de traditionele verbinding tussen producent en consument; L2L levert één op één aan grote bedrijven en via uitgiftepunten rechtstreeks aan de consument bij hem om de hoek.

LTO Noord

LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie voor alle sectoren in de negen provincies boven de Maas die zich inzet voor een sterke economische en maatschappelijke positie van haar 18.000 leden. LTO Noord doet dat door het bevorderen van ruimte om duurzaam te ondernemen, door versterking van het ondernemerschap, marktpositie en innovatiekracht en door versterking van het imago van de land- en tuinbouw.

MEE NL

MEE NL is een coöperatieve vereniging van 20 regionale MEE-organisaties. Dankzij haar landelijk dekkend netwerk kan MEE NL organisaties van dienst zijn bij de uitvoering van beleid en projecten of het aanbieden van diensten voor mensen met een beperking. MEE NL richt zich onder andere op (arbeids)participatie, sport en bewegen, training en scholing en cliëntondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet langdurige zorg.

Menzis

De Coöperatie Menzis U.A. omvat onder andere de 3 zorgverzekeraars Menzis, Anderzorg en Azivo en zorgkantoren in drie regio’s. De coöperatie heeft 2,1 miljoen leden. Samen verzekeren wij kwalitatief goede zorg om de leefkracht van ieder lid te versterken. Menzis behartigt de belangen van haar leden in de zorg zonder winstoogmerk en wil er samen met haar leden, de zorgverleners, overheid en patiëntenverenigingen voor zorgen dat goede zorg voor alle mensen toegankelijk en betaalbaar blijft.

Mestac

Mestac U.A. is een producentencoöperatie met ruim 350 aangesloten leden. Deze leden zijn overwegend veehouders in Zuidoost-Nederland. Mestac richt zich op de afzet van het niet plaatsbare mestoverschot van de ledenbedrijven. Via Mestac bundelen veehouders hun krachten zodat ze een belangrijkere partij zijn op de mestmarkt. Mestverwerkingsfabriek Merensteyn is onderdeel van Mestac.

Nautilus Organic

Nautilus Organic is een vooraanstaande biologische akker-, fruit- en tuinbouwcoöperatie met leden verspreid door heel Nederland. Al meer dan 25 jaar telen de leden biologische of biologisch-dynamische groente, fruit en aardappelen. De coöperatie speelt in op de toenemende vraag naar gezonde, lekkere en veilige voeding van de hoogst mogelijke kwaliteit en werkt hiervoor samen met een toenemend aantal relaties in binnen- en buitenland.

Nedato

Al meer dan 50 jaar levert de Nedato-coöperatie van 500 telers de beste kwaliteit aardappelen aan afnemers over de hele wereld. Telers zijn bij Nedato verzekerd van hun afzet en worden intensief begeleid om een zo goed mogelijk bedrijfsrendement te halen. Duurzaamheid, kwaliteit, klantgerichtheid en transparantie zijn de pijlers onder de coöperatie.

N.I.B. NOS INNGUT BONUM, ofwel N.I.B., is een coöperatief administratiekantoor dat zich als full-service bureau presenteert en diensten verleent op het gebied van administratie, belastingen, managementondersteuning en bedrijfsadvisering.
Niscoo Niscoo is een coöperatie met als kernactiviteit het ontwikkelen, het toegankelijk maken en het bundelen van kennis voor de ondernemer in de agrarische sector. Met haar producten en diensten wil Niscoo de kennis van haar leden verder vergroten. Kennis die nodig is om hun bedrijven en hun persoonlijk beter toe te rusten voor de toekomst.
NoorderlandMelk NoorderlandMelk is een kleine, slagvaardige en trotse coöperatie die in de keten van omgeving, leden en klanten streeft naar langdurige samenwerking. De basis van hoge kwaliteitsmelk in combinatie met onze daadkrachtige organisatie, creëert mogelijkheden voor vernieuwende concepten en differentiatie. NoorderlandMelk is samenwerkingspartner van Royal A-ware.

NPRC

De NPRC is een coöperatie van Europese particuliere binnenvaartondernemers. De NPRC vervoert jaarlijks circa 12 miljoen ton droge lading over de Europese vaarwegen. NPRC gelooft in samenwerken en innovatie en is de grootste Nederlandse dienstverlener in de binnenvaart.

ODE Decentraal

ODE Decentraal is de organisatie die de belangen behartigt van burgers en coöperaties in de versnelde transitie naar duurzame energie opwekking en energiebesparing. Met als doel het vergroten van het aandeel duurzame energie in Nederland, specifiek door burgers en lokale initiatieven. REScoopNL ondersteunt namens ODE Decentraal om de projecten en initiatieven te laten slagen.

Oikocredit International

Oikocredit is een wereldwijd opererende coöperatieve financiële instelling die duurzame ontwikkeling bevordert door leningen en kapitaal te verschaffen aan microfinancieringsinstellingen, coöperaties, fairtrade organisaties en kleine en middelgrote ondernemingen in ontwikkelingslanden en opkomende economieën.

Organic Goatmilk Coöperatie

Organic Goatmilk Coöperatie (OGC) is een coöperatie van ruim veertig biologische geitenhouders uit België, Duitsland en vooral Nederland. Organic Goatmilk Coöperatie wil kwaliteitsvolle biologische geitenmelk aanbieden aan zuivelbedrijven die er lekkere en gezonde voedingsproducten van maken, zoals zachte en halfharde kazen, yoghurt en melkpoeder voor babyvoeding. De coöperatie wil de biologische geitenmelk van haar leden zodanig vermarkten dat de ledenbedrijven een duurzame toekomst hebben.

ParkeerService

Parkeren makkelijk maken voor gemeenten en automobilisten. Dat is de missie van Coöperatie ParkeerService. ParkeerService ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid. 17 gemeenten zijn lid van de coöperatie.

Coöperatie Peppelhout

Coöperatie Peppelhout is een collectief van eigenaren van populierenbomen die samen met de houtketen een collectie van populieren houten producten verkoopt. Doel is het creëren van een hogere opbrengst van populierenhout voor de boomeigenaren waarbij ook een nieuwe (economische) impuls ontstaat om het populierenlandschap te behouden.

Plantion

Plantion is een moderne, complete en inspirerende marktplaats voor kwekers en sierteeltdetaillisten. De coöperatie heeft 255 leden. In maart 2010 is de nieuwbouwlocatie in Ede in gebruik genomen. Plantion vierde in 2017 het 100-jarig bestaan.

Praedium

Praedium Coöperatie gelooft dat mensen gelukkig worden van een duurzaam, economisch vitaal buitengebied, met kansen voor ondernemerschap en ruimte om te voorzien in lokale en regionale behoeften. Daarom begeleidt Praedium particulieren en bedrijven met nieuwe, duurzame initiatieven. Praedium inspireert: vaak zijn nieuwe ideeën, samenwerkingen en verdienmodellen gewenst. Praedium realiseert: van bestemmingsplannen tot landschapsinrichting en het ontwikkelen van nieuwe commerciële concepten.

Primera Coöperatie Primera b.a. is in 1991 opgericht en is een landelijke winkelketen van, voor en door zelfstandig ondernemers. Met deze coöperatieve samenwerking staan wij “samen sterk”. Deze samenwerking heeft inmiddels onder andere geresulteerd in de grootste organisatie in de tabak- en gemaksbranche met 500 winkels.

Rabobank

Rabobank Groep levert in verschillende landen over de hele wereld diensten op het gebied van retailbanking, wholesalebanking, leasing en vastgoed. In Nederland ligt de nadruk op breed marktleiderschap, in het buitenland ligt de focus op Food & Agri. Dat is waar de basis van de Rabobank ligt. Rabobank Groep is actief in veertig landen en heeft circa 45.000 medewerkers. In Nederland heeft Rabobank 103 lokale banken, met in totaal 450 vestigingen.

"Samenwerking"

"Samenwerking" is een coöperatieve woningvereniging, in 1908 opgericht om “de woningtoestanden in Amsterdam en omgeving te bevorderen, meer speciaal ten behoeve van de leden”. Op dit moment kent de vereniging ruim 4.000 leden. Het bezit bestaat uit 889 woningen, 19 bedrijfsruimten en een gebouw met 188 kleinere appartementen, Het Nieuwe Huis. Al het bezit ligt in Amsterdam-Zuid.

SanBoeCo Coöperatie SanBoeCo is 100% eigenaar van Willem&Drees. In de coöperatie is de voedselketen vertegenwoordigd door vier afdelingen (Boeren, Burgers, Banken en Business). We staan voor een voedselketen die draait om duurzaam, gezond en lekker eten waar de lasten en lusten eerlijk verdeeld worden. Met Willem&Drees geven we invulling aan deze missie. We voorzien wekelijks duizenden mensen in Nederland van het lekkerste eten dat onze biologische boeren te bieden hebben.
Sanidrõme Sanidrõme is een coöperatie waarbij 31 zelfstandige installatiebedrijven met badkamershowroom zijn aangesloten. Gezamenlijk staan zij voor “de betere badkamer” in de breedste zin van het woord. Het is voor de aangesloten bedrijven een uitdaging om de betere badkamer op maat te ontwerpen en installeren. Door Sanidrõme worden zij landelijk ondersteund op het gebied van marketing, reclame en assortiment.
SURF

In de coöperatie SURF werken Nederlandse universiteiten, hogescholen, universitaire medische centra, onderzoeksinstellingen en mbo-instellingen samen aan ICT-innovatie voor onderwijs en onderzoek. SURF zorgt ervoor dat studenten, docenten en onderzoekers onder gunstige voorwaarden kunnen beschikken over de best mogelijke ICT-voorzieningen. De coöperatie SURF bestaat uit het bureau van de coöperatie (SURF-bureau) en 3 werkmaatschappijen: SURFmarket, SURFnet en SURFsara.

Topigs Bij Coöperatie Topigs zijn zo'n 1.550 leden-varkenshouders aangesloten. De organisatie is marktleider in Nederland op het gebied van de varkensfokkerij en toepassing van varkens-k.i. en hoort bij de drie grootste fokkerijorganisaties wereldwijd. De internationale activiteiten zijn ondergebracht in Topigs Norsvin.
TVM verzekeringen TVM verzekeringen is in 1962 opgericht door een aantal vervoerders in het wegtransport. Inmiddels is de coöperatie TVM een Europese verzekeraar voor transport, logistiek, binnenvaart en de automotive branche. Door én voor onze leden. Dat is de kracht van de coöperatie TVM. Al meer dan 50 jaar!
Uitvaart Coöperatie Uitvaart Coöperatie is het landelijk netwerk van de beste lokale uitvaartondernemingen. Deze bedrijven kenmerken zich door een persoonlijke aanpak, een transparante wijze van werken en maximale keuzevrijheid. De organisaties die bij Uitvaart Coöperatie zijn aangesloten, hebben een hart voor mensen en tijd voor nabestaanden, waarbij deskundigheid en professionaliteit gewaarborgd zijn.

Univé

Totaalverzekeraar Univé biedt naast brand-, schade- en zorgverzekeringen ook levensverzekeringen en hypotheken aan, voor zowel particulieren als zakelijke klanten. Univé heeft een netwerk van 15 Regionale Univé's.

Van Nature

Van Nature is een coöperatie van ruim honderd telers met moderne teeltbedrijven, in glas- en vollegrondsgroenten (resp. bijna 600 hectare en ruim 300 hectare). Door efficiënte ketensamenwerking laten we consumenten wereldwijd dagelijks genieten van gezonde en smaakvolle groenten en fruit. Persoonlijk, betrokken, efficiënt, maatwerk en marktgerichtheid zijn kenmerkend voor Van Nature.

VerbindDrenthe

Het breedbandplatform VerbindDrenthe is in 2014 in het leven geroepen door de provincie Drenthe. Het is een platform voor het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen voor en door lokale breedbandinitiatieven in Drenthe. VerbindDrenthe informeert, verbindt en ondersteunt om samen overal in Drenthe hoogwaardig breedband mogelijk te maken.

Veiling Zaltbommel De Coöperatieve Tuinbouwveiling Zaltbommel en Omstreken B.A. is opgericht in 1917. Er zijn 300 leden bij de coöperatie aangesloten; de belangrijkste producten die zij leveren zijn aardbeien, overig zachtfruit en paprika's.

VEREINIGTE HAGEL

Vereinigte Hagel is een Europese onderlinge, zonder winstoogmerk, en de marktleider en specialist in gewasschadeverzekeringen voor de open teelten in Europa. De onderlinge is actief in 8 landen en heeft twee rayons in Nederland.

Voergroep Zuid

Voergroep Zuid is een uiterst efficiënte leverancier van mengvoer en voergrondstoffen in het zuiden van ons land. Centraal in de missie staat het realiseren van aantoonbaar meer rendement op het boerenerf. Voergroep Zuid werkt praktisch, slagvaardig en efficiënt vanuit een no-nonsense organisatie met medewerkers die passie hebben voor de sector.

Coöperatie VGZ

Coöperatie VGZ verzekert 4,1 miljoen mensen in Nederland. Namens onze leden richten wij ons op het betaalbaar houden van de zorg. Nu en in de toekomst. We geloven dat dit kan met behoud van kwaliteit. Door samen te werken met zorgaanbieders, de patiënt centraal te stellen en verspilling en overdaad in de zorg tegen te gaan. Dat noemen we zinnige zorg.

Windunie

Windunie verduurzaamt de energievoorziening in Nederland. Windunie ondersteunt ondernemers en burgerinitiatieven bij de ontwikkeling en exploitatie van duurzame energie in lokaal eigendom. De coöperatie telt 225 leden en heeft zo’n 400 MW achter zich; een kwart van het windvermogen in Nederland.

ZAP

De coöperatie uit Anna Paulowna levert voornamelijk pootaardappelen en zaaizaden. De activiteiten van Koninklijke ZAP betreffen niet alleen vermarkting, maar ook teeltbegeleiding, bewaring, sorteren en drogen.

Zevij-Necomij Coöperatie Zevij B.A. is 100% eigenaar van Zevij-Necomij B.V. Bij deze inkooporganisatie voor de technische groothandel en de ijzerwarenvakhandel zijn 40 leden aangesloten die zich richten op de professionele klant in de bouwnijverheid en industrie. Gezamenlijk zijn zij goed voor meer dan 480 vestigingen, verspreid over heel Nederland en België.

ZLTO

De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) is een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte. In Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland heeft ZLTO 15.000 leden. De ZLTO ondersteunt de leden bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij.

Coöperatieve Telersvereniging ZON

ZON is de internationale verkooporganisatie van Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland U.A. Ze levert aan professionele ondernemers in de tuinbouw - leden en niet-leden - diensten rondom de verkoop van groenten en fruit. Royal ZON bestaat sinds juni 2015 100 jaar en heeft het predicaat Koninklijk ontvangen.