Leden NCR

NCR is opgericht voor en door coöperaties uit vooral de agrarische sector. Daar ligt dus onze oorsprong. Inmiddels heeft NCR ook leden uit andere sectoren, zoals de verzekeringsbranche, transport & logistiek, zorg en energie. Veel activiteiten worden voor alle leden uit alle sectoren gezamenlijk georganiseerd, zodat van elkaars ervaringen gebruik gemaakt kan worden. Soms vraagt een thema om een sectorale aanpak en dan nodigen we juist deze groep leden uit. Op die manier ontstaat ook een sterk netwerk van coöperaties binnen een sector. Een overzicht van onze leden is hieronder te vinden, zie ook het NCR Ledenboek 2018 en het NCR Jaarverslag 2018.

AB Midden Nederland

AB Midden Nederland is een personeelsvoorziener in Midden en Zuidwest Nederland. De coöperatie biedt vakkundige arbeidskrachten in ondermeer de agrarische sector, groenvoorziening, de bouw, de techniek en transportsector.

AB Vakwerk

AB Vakwerk is één van de grootste dienstverleners in flexibele arbeid van Noordwest Nederland. De coöperatie is actief in de agrarische sector, de groenvoorziening, de groen-, weg- en waterbouw, productie, techniek, transport & logistiek en de bouw.

AB Vecht en Amstel

AB Vecht en Amstel is een personeelsvoorziener voor bedrijven in de regio’s Utrecht en Noord-Holland. De coöperatie biedt vakkundige arbeidskrachten aan voor ondernemingen in de agrarische sector, de groenvoorziening en de bouw- en transportsector.

AB Werkt

AB Werkt Zuid Nederland helpt werkgevers aan mensen, en mensen aan werk. AB Werkt heeft 8 kantoren in Limburg, Brabant en Zeeland. AB Werkt verzorgt de personeelsvoorziening voor haar klanten in met name agro, food, productiewerk en groenvoorziening.

AB Zuid-Holland Personeelsvoorziener AB Zuid-Holland is van origine actief in de agrarische sector. Inmiddels is AB Zuid-Holland in verschillende sectoren vertegenwoordigd. Op basis van uitzenden of detacheren kunnen ondernemers beschikken over vakbekwame medewerkers.
abflexkracht

abflexkracht zet zich al 50 jaar in om de agrarische sector te ondersteunen en biedt van oudsher continuïteit in de vorm van agrarische bedrijfsverzorgers. Ook verzorgt abflexkracht capaciteit door het uitzenden van uitzendkrachten: van productiemedewerker tot bedrijfsleider.

Abiant

Abiant is een toonaangevende personeelsbemiddelaar in Noord-Nederland en Noord-Duitsland. De coöperatie heeft zich ontwikkeld van een agrarische specialist tot een allround personeelsbemiddelaar. Abiant levert agrarische vakkrachten, hoveniers, chauffeurs, metselaars, secretaresses, grondwerkers, productiemedewerkers en vakantiekrachten.

ABZ Diervoeding Met een productie van ruim 620.000 ton mengvoeders verdeeld over drie sectoren is ABZ Diervoeding een landelijke speler in de pluimvee-, rundvee- en varkenshouderijsector. Het doel is om samen met de klant het beste rendement voor het bedrijf van de klant te realiseren, nu én in de toekomst.

Achmea

Achmea is het moederbedrijf van bekende verzekeraars en heeft activiteiten in financiële diensten, zekerheid en zorg. Achmea is de grootste verzekeringsgroep van Nederland. Vereniging Achmea heeft een meerderheidsbelang (65%) in Achmea.

ACU De Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU is gevestigd in Willemstad op Curaçao en vierde in 2017 het 55-jarig bestaan. ACU is een kredietunie waarbij 28.000 leden uit Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius en Aruba zijn aangesloten.

Agrico

Agrico is een krachtige, coöperatieve organisatie die wereldwijd aardappelen vermarkt, nieuwe rassen kweekt en innovatieve oplossingen bedenkt, van het prille zaadje tot aan het schap van de supermarkt.

Agrifirm

Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A bundelt de inkoopkracht van 10.000 Nederlandse leden. Agrifirm is marktleider in Nederland en wereldwijd actief in productie en toelevering van producten en diensten voor de voeding van dieren en de teelt van gewassen. Door (inter)nationale activiteiten, kennis van sectoren en innovatiekracht, ontwikkelt Agrifirm vernieuwende producten en diensten die veehouders en telers voordeel opleveren.

Agrimaco

Coöperatie Agrimaco U.A. adviseert bedrijven, organisaties en overheden op het gebied van duurzaamheid, gebiedsontwikkeling, ICT-innovatie, organisatieontwikkeling, rendement en strategie. Resultaatgericht op basis van kennis, kunde en kunst.

AgriVer

AgriVer is de grootste Nederlandse onderlinge verzekeraar voor bedekte en onbedekte teelten in Nederland. In 2017 heeft AgriVer haar 125- jarig jubileum gevierd.

AgruniekRijnvallei

AgruniekRijnvallei, ofwel AR, levert kwaliteitsproducten en heeft adviesdiensten voor zowel de veehouderij (voeders, uitgangsmateriaal legpluimvee en stalinrichting) als de plantaardige sector (meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en zaai- en graszaden).

Avebe

Avebe is een wereldwijd opererende onderneming die producten levert op basis van aardappelzetmeel en aardappeleiwit voor toepassingen in voeding, diervoeding, papier, bouw, textiel en kleefstoffen. Zowel Nederlandse als Duitse akkerbouwers zijn lid van Coöperatie AVEBE U.A.

AVIA

AVIA Nederland is een coöperatie van 5 zelfstandige ondernemingen in de brandstof- en smeeroliebranche. In Nederland voeren bijna 350 tankstations de naam AVIA maar AVIA voorziet ook in de brandstof van bedrijven die deze op eigen locatie nodig hebben.

Bebeka

Bebeka U.A. is een coöperatie voor bedrijven in de maritieme sector. De kernactiviteit bestaat uit de in-en verkoop van brandstoffen, smeermiddelen en overige scheepsbenodigdheden en het bieden van onafhankelijke operationele, technische en juridische ondersteuning.

Beko

Beko is een coöperatie met 1.600 leden (ambachtelijke brood- en banketbakkers). Als enige bakkerscoöperatie in Nederland bundelt Beko kennis en ervaring en deelt dit op regionaal en individueel niveau met haar leden. Beko is altijd dichtbij, evenals de persoonlijke service van de dochterondernemingen.

Best of Four Best of Four biedt handelshuizen in binnen- en buitenland een compleet en kwalitatief assortiment fruit, glas- en vollegrondsgroenten. De coöperatie creërt voor de 190 aangesloten telers een sterke verkooppositie. Met gegarandeerde afzet tegen individuele marktprijzen; kwaliteit en betrouwbaarheid moeten naar waarde betaald worden.
Call for Action

Call for Action is een full service bureau dat adviseert en realiseert op het gebied van online business. De coöperatie bestaat uit 30 professionals met een grote verscheidenheid van ervaring en daardoor brede kennis. Ze zitten er elk als ondernemer in en dat zorgt voor een collectieve mindset.

CBM

Coöperatieve Belangenvereniging Melkgeitenhouderij Midden Nederland U.A. (CBM) is sinds 1986 een toonaangevende coöperatie in geitenzuivel en doet het haar uiterste best om de belangen van haar geitenhouders zo goed mogelijk te behartigen. De coöperatie CBM is er voor en door geitenhouders.

CKZ

In coöperatie CKZ werken 54 kleinschalige zorgbedrijven in Zeeland samen. De coöperatie sluit voor de leden contracten af, waarborgt kwaliteit en continuïteit. Daarnaast is CKZ partner voor partijen die passende zorg willen contracteren en een vraagbaak voor cliënten en verwijzers.

CNB

De Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (CNB) verbindt de wereld van bloembollen. De kernactiviteit is de bemiddeling tussen kopers en verkopers van bloembollen, knollen en vaste planten. Tevens biedt CNB een breed pakket met aanvullende diensten. De coöperatie viert in 2019 het 100-jarig bestaan.

CNC

CNC Holding is een internationaal opererende bedrijvengroep die actief is in de paddenstoelensector. De vijf bedrijven produceren en/of transporteren kwalitatief hoogwaardige, duurzame substraten voor de teelt van paddenstoelen. De coöperatie CNC U.A. is 100% aandeelhouder van CNC Holding BV. Vrijwel alle Nederlandse champignontelers zijn lid van coöperatie CNC. 

CONO Kaasmakers

CONO Kaasmakers is een kleine boerencoöperatie met een kaasmakerij in de Beemsterpolder. De coöperatie introduceerde in 2002 als eerste premies voor melkveehouders die hun koeien buiten laten grazen. Daarbij volgen de veehouders sinds 2008 een duurzaamheidsprogramma genaamd Caring Dairy. CONO is bekend van Beemster kaas en verschillende andere kaasmerken.

Coop

Coop is een coöperatieve supermarktorganisatie met als doel te voorzien in de behoeften en belangen van haar leden; klanten en supermarktondernemers. Coop gelooft al ruim 125 jaar in de kracht van samen. Samen bereik je meer: samen maak je ’t verschil! Coop heeft 273 supermarkten: 127 filialen en 146 winkels aangestuurd door zelfstandig ondernemers.

Coöperatie A.A.S.

Allround Automotive Solutions, kortweg A.A.S. is een coöperatie waarin 82 zelfstandige autoschadeherstelbedrijven intensief samenwerken. Door de ongekende meerwaarde van ‘samen’, creëert de coöperatie het beste van twee werelden. Zoveel mogelijk eigen ondernemer zijn en blijven plus het behalen van collectieve resultaten die als individuele ondernemer onmogelijk te bereiken zijn.

Coöperatie Boer en Zorg

Boer en Zorg is een coöperatie van gekwalificeerde zorgboerderijen. De 130 aangesloten zorgboeren in Gelderland, Overijssel, Flevoland en Utrecht kunnen er terecht voor informatie en advies en voor het uitwisselen van kennis en ervaring. De coöperatie biedt inkoopvoordeel, bevordert deskundigheid en stimuleert innovatie.

Coöperatie Koninklijke Cosun

Royal Cosun is een van de grootste agro-industriële coöperaties in Nederland. De coöperatie van 9.000 suikerbietentelers is stevig geworteld in de primaire sector. De bedrijven die tot Cosun behoren, waaronder Aviko en Suiker Unie, maken voornamelijk ingredienten en producten voor de levensmiddelenindustrie, maar in toenemende mate ook componenten voor non-food toepassingen.

Coöperatie De Mossel Compagnie

Coöperatie De Mossel Compagnie verenigt een aanzienlijk deel van de bodemmosselkwekers. De coöperatie, opgericht in 2018, wil dit ambacht voor de toekomst veiligstellen door bij de verkoop van de verse mosselen de vraag en het aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Zodat de leden kunnen doorgaan met het verduurzamen van de kweek en bedrijven in de sector, zoals de mosselveiling, goed kunnen blijven functioneren.

Coöperatie DEP

DEP, Duurzame Energieproductie Pluimveehouderij, is een coöperatie van pluimveehouders die structurele mestafzet combineren met het opwekken van duurzame energie. De coöperatie heeft 450 leden waarvan de stapelbare pluimveemest wordt gebruikt als brandstof voor het opwekken van elektriciteit.

Coöperatie Koninklijke FruitMasters

FruitMasters is een coöperatie van fruittelers die als afzetorganisatie Nederlands kwaliteitsfruit direct van de bron levert aan eindafnemers in binnen- en buitenland. FruitMasters heeft als doel de hoogst haalbare prijs tegen de laagst mogelijke kosten voor haar leden te realiseren en is een facilitair en logistiek centrum voor koeling, sortering en verpakking van fruit.

Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Horticoop

Samen vormt het bestaansrecht van Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Horticoop. Horticoop is nog de enige coöperatieve toeleverancier van een breed assortiment tuinbouwbenodigdheden, substraten, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en technieken.

Coöperatie Limburgse Zorgboeren 60 Limburgse zorgboeren hebben zich verenigd in de Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ) om het voor zorgvragers nog makkelijker te maken een passende plek te vinden op een zorgboerderij in Limburg. De zorgboeren bieden mensen met een ondersteuningsvraag professionele zorg en begeleiding.

Coöperatie Vitelia

Coöperatie Vitelia is niet alleen actief als toeleverancier in de dierlijke sector via Vitelia Voeders, maar heeft onder meer ook Boerenbond-winkels en activiteiten in de plantaardige sector en financiële dienstverlening.

CRV

De coöperaties CR Delta (Nederland) en VRV (Vlaanderen) zijn op 1 januari 2017 gefuseerd tot één coöperatie met de naam Coöperatie Koninklijke CRV u.a. De coöperatie is leverancier van producten en diensten op het gebied van rundveeverbetering en heeft ruim 25.000 Nederlandse en Vlaamse leden.

CZAV

CZAV is een agrarische aan- en verkoopcoöperatie in Zuid-Nederland van en voor ruim 3.000 actieve agrarische ondernemers in de akkerbouw, bloembollenteelt, veehouderij, tuinbouw en fruitteelt.

CZ Rouveen

De zuivelcoöperatie Rouveen Kaasspecialiteiten verwerkt melk en EKO-melk van 300 leden-melkveehouders tot een uitgebreid assortiment van meer dan tweehonderd verschillende kaasspecialiteiten. Rouveen Kaasspecialiteiten heeft oog voor duurzaamheid, omgeving en cultuur en zet zich daarom in voor een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelketen.

CAV Agrotheek

CAV Agrotheek is kennispartner en toeleverancier van gewasbeschermingmiddelen, meststoffen, (gras)zaden, veevoeders en bollennetten in de agrarische sector. Daarnaast verzorgt de organisatie opslag en verkoop van granen voor haar leden en hebben zij de Groene Vakwinkel.

CAV Den Ham De Coöperatieve Aan- en verkoop Vereniging “Den Ham” U.A. produceert mengvoeders. Met technische advisering en praktische ondersteuning dragen zij bij aan de optimalisatie van de resultaten bij leden en klanten. Daarnaast exploiteert CAV Den Ham een tankstation en een winkel met producten op het gebied van dier, tuin, agri en klus.
CUVO De Volharding Coöperatieve Uitvaartvereniging "De Volharding" U.A. is een Haagse organisatie sinds 1878. CUVO De Volharding kent 10 aparte maatschappelijke activiteiten. Een welzijnsstichting, een spaarfonds, een uitvaartbedrijf en een loyaltyprogramma met 50.000 pashouders maken daar onderdeel van uit.
Dactari Dierenartsencoöperatie Dactari Dierenartsencoöperatie, tot juni 2014 AUV genaamd, telt 2.000 dierenartsen-leden. Dactari is een coöperatieve vereniging van en voor practici, en ondersteunt leden in hun werk als praktiserend dierenarts. Dit kan zowel op het gebied van belangenbehartiging, als ook op financieel, juridisch en praktisch gebied.
DAK

De coöperatie DAK staat voor de kracht van collectief ondernemen. Van onafhankelijke intermediairs die voordelen delen op ieder zijn eigen manier, of het nu gaat om verzekeringen, hypotheken of kredieten. Zo’n 1.500 samenwerkende intermediairs maken DAK. Samen zorgen wij voor een toekomst waarin onze leden samen sterk en onafhankelijk zijn. Zo blijft een optimale persoonlijke klantbediening gewaarborgd.

De Eendracht De Eendracht is een veevoedercoöperatie met als kernactiviteit het inkopen van grondstoffen en het vermarkten van goed krachtvoer, voorzien van een doeltreffende begeleiding en goed advies m.b.t rundveevoer en pluimveevoer. De coöperatie produceert gangbare en biologische voeders.
De Laatste Eer

De Laatste Eer is een uitvaartcoöperatie uit Delft. De coöperatie richt zich op de uitvaartwensen van de leden. Met als doel om ervoor te zorgen dat niemand in de regio Delft zich zorgen hoeft te maken over een passende uitvaart. Dat doet De Laatste Eer door de kosten laag te houden, uitvaartfaciliteiten te bieden en door mogelijkheden aan te bieden voor uitvaartsparen.

DeltaMilk

DeltaMilk is een coöperatie van en voor melkveehouders in het Groene Hart met 165 leden. Sinds december 2009 is zuivelcoöperatie DeltaMilk eigenaar van Zuivelfabriek De Graafstroom in Bleskensgraaf waar de melk van de leden tot Goudse kazen wordt verwerkt.

Deltawind Coöperatie Deltawind is een coöperatie van (voornamelijk) particulieren op Goeree-Overflakkee die zich ten doel gesteld hebben duurzaam opgewekte energie te produceren ten behoeve van de lokale bevolking. Deltawind is mede-eigenaar van 16 windturbines en 2.960 zonnepanelen. Er zijn drie windparken in ontwikkeling met in totaal 40 windturbines.
DFMopGlas Coöperatie DFMopGlas komt voort uit een grootschalige burgerbeweging voor verbetering van de internetkwaliteit in Friesland. DFMopGlas zal, in samenwerking met Kabelnoord NV, voor haar leden een glasvezelnetwerk realiseren en exploiteren, in eerste aanleg in het buitengebied en de daarin liggende kleine kernen.

DOC Kaas

DOC Kaas B.A. is een Nederlandse zuivelcoöperatie met circa 900 leden-melkveehouders. DOC Kaas is op 1 april 2016 gefuseerd met de Duitse zuivelonderneming DMK GROUP.

DOOR

DOOR is een professionele coöperatie van én voor vruchtgroentetelers. DOOR heeft met 48 leden en 553 hectare glas invloed in de markt. De focus van DOOR ligt op verkoop, marketing en innovatie.

DPA

Dutch Produce Association is de sectorvereniging van de afzetorganisaties voor groenten, fruit en paddenstoelen in Nederland. DPA behartigt de belangen van de groenten- en fruitsector op nationaal en Europees niveau en telt 14 leden. Vanaf 2014 werkt DPA samen met Frugi Venta in het GroentenFruit Huis.

Emoves

Emoves verenigt partijen die actief zijn op het gebied van urban culture & sports. Emoves treedt op als kennisplatform en organiseert jaarlijks in Eindhoven het Urban Culture Festival. De leden beogen tevens de ontwikkeling en professionalisering van het urban veld te bevorderen.

Energie Samen Energie Samen is de brancheorganisatie voor duurzame energie-initiatieven van burgers. De coöperatie heeft vijf leden: ODE Decentraal, REScoopNL, Ecode, Hoom en PAWEX (Windunie). Energie Samen werkt nauw samen met onafhankelijk kennisplatform HIER opgewekt.
EV Coöperatie

De EV Coöperatie richt zich op een betere en acceptabele overgang naar emissievrije mobiliteit. De coöperatie helpt ondernemers, overheden en particulieren en brengt als projectbureau aanbod en vraag bijeen. EV Coöperatie organiseert evenementen en cursussen, biedt publiek private samenwerking, ondersteunt bedrijven en overheden en werkt aan specifieke diensten als betaalbare elektrische auto’s voor particulieren.

Fekoskan Fekoskan, de federatie van coöperaties op Curaçao, is in 1961 opgericht door financiële coöperaties maar het lidmaatschap staat binnenkort open voor coöperaties uit alle sectoren. Fekoskan ondersteunt, verenigt, promoot en versterkt coöperaties op Curaçao. De federatie draagt actief bij aan duurzame groei en verdere professionalisering van de coöperatieve sector door middel van de Curaçao Cooperative Academy. De zeven leden van Fekoskan hebben samen meer dan 32.000 lidmaten.
Royal FloraHolland Royal FloraHolland is met 100.000 transacties per dag de grootste marktplaats voor bloemen en planten van de wereld, met locaties in Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg en Eelde. Er zijn 5700 aanvoerders en 2500 klanten, die op locatie of online kopen. Twaalf miljard producten uit binnen- en buitenland vinden hun weg over de wereld.

Flynth

Flynth adviseurs en accountants is met 1.400 medewerkers en zo’n 60 vestigingen Nederlands’ grootste adviseur en accountant voor het midden- en kleinbedrijf. Flynth is ontstaan vanuit een coöperatie en brengt dit gedachtegoed nog steeds in praktijk. Flynth is er voor de ondernemer én de onderneming in alle levensfasen.

Fossa Eugenia

Fossa Eugenia bestaat uit een groep van 35 groentetelers uit de ‘euregio’ Venlo met het volgende doel: Het leveren van een gezond kwaliteitsproduct dat voldoet aan de eisen van de kritische consument.

FrieslandCampina

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. is met 18.645 leden-melkveehouders in Nederland, Duitsland en België een van de grootste zuivelcoöperaties in de wereld. Haar onderneming Koninklijke FrieslandCampina heeft een omzet van 12 miljard euro en meer dan 23.000 medewerkers.

FromFarmers

Coöperatie FromFarmers is meerderheidsaandeelhouder in ForFarmers N.V. ForFarmers is een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij.

Gewoondoen

Gewoondoen stimuleert de werknemerscoöperatie als bedrijfsvorm: leden/werknemers besturen hun eigen coöperatie. Al opgericht zijn Schoongewoon in de schoonmaakbranche en Helpgewoon in zorg & welzijn en thuiszorg. Gewoondoen faciliteert deze coöperaties en draagt het concept verder uit.

Harvest House

Harvest House is met 915 ha glas één van Nederlands grootste telersverenigingen gespecialiseerd in vruchtgroenten. De 59 leden hebben teeltgebieden in heel Nederland en daarbuiten.

HSLnet

De Coöperatie HSLnet u.a. is in 2012 opgericht. De coöperatie heeft een open glasvezelnetwerk aangelegd waarop alle inwoners, bedrijven en instellingen zich kunnen aansluiten. Het netwerk ligt al in de kernen van Heeze, Leende, Leenderstrijp en Sterksel.

ITGilde

Coöperatie ITGilde brengt zelfstandige ICT-professionals bij elkaar, biedt ondersteuning en bemiddelt bij interessante opdrachten. De coöperatie is actief in consultancy en IT-dienstverlening. Daarnaast beschikt ITGilde over een eigen Academie waar zowel docenten als IT-professionals worden opgeleid. De coöperatie telt al meer dan 100 aangesloten ICT-ondernemers. Samen sterker, beter en slimmer!

Jeugd Veilig Verder

Jeugd Veilig Verder is een gecertificeerde instelling die uitvoering geeft aan justitiële jeugdbescherming, jeugdreclassering en preventieve jeugdbescherming. Jeugd Veilig Verder richt zich op preventie en talent- en competentieontwikkeling, voor blijvende veiligheid in de leeftijdsgroep van 0 tot 27 jaar. De coöperatie is opgericht door Jeugdbescherming Regio Amsterdam en Lumens uit Eindhoven.

KIEN

De leden van KIEN hebben zich verenigd om samen de ICT-behoeftes en vraagstukken in het onderwijs te verkennen en op te lossen. Binnen de coöperatie werken 7 onderwijsinstellingen uit de regio Drechtsteden samen en vertegenwoordigen het primair-, voortgezet-, MBO-, HBO- en speciaal onderwijs. De gezamenlijke infrastructuur biedt toegang aan ruim 27.000 gebruikers.

Kompany

Kompany is een samenwerkingsverband van en voor telers uit Zuidoost Nederland. Met ruim 300 miljoen komkommers is zij de grootste afzetorganisatie voor komkommers in Europa. Naast komkommers produceren enkele telers ook herfsttomaten en vanaf 2016 heeft Kompany haar assortiment verder uitgebreid met aardbeien.

Kubus

Kubus® is een franchise coöperatie businessmodel waarin administratiekantoren, accountants, belastingadviseurs, fiscalisten en bedrijfsadviseurs met elkaar samenwerken op het gebied van ICT, marketing & sales en daarbij kennis delen. De Kubus-adviseur werkt samen met de ondernemer aan een gezonde onderneming en een gezonde financiële (privé) situatie.

Licent

Coöperatie Licent U.A. is een samenwerkingsverband van onafhankelijke assurantiekantoren uit Noord- en Oost-Nederland. Innovatie, inkoopkracht en samenwerking zijn de leidende motieven van de organisatie. Samen met haar leden ontwikkelt Licent verzekeringen die optimaal voldoen aan de wensen van de verzekerden, zorgt zij voor de juiste automatiseringsoplossingen en ondersteunt zij haar leden met kennis, kunde en opleidingen. De zelfstandigheid en onafhankelijkheid van het assurantiekantoor blijft hierbij optimaal gewaarborgd.

LLTB

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is de belangenbehartiger van agrariërs in Limburg. De LLTB neemt positie op het snijvlak tussen de ondernemer en de maatschappij. De organisatie probeert enerzijds haar leden te ondersteunen in goed ondernemerschap en anderzijds het maatschappelijk belang van de Limburgse land- en tuinbouw te benadrukken en te onderbouwen.

Local2Local

Local2Local is opgezet door voedselproducenten en primaire ondernemers uit de Krommerijnstreek, het Eiland van Schalkwijk en de Betuwe. Zij hebben de handen ineen geslagen om eerlijk en gezond lokaal voedsel in de regio bereikbaar te maken. Dit doen zij door gezamenlijk voedsel te vermarkten naar, bijvoorbeeld, de inwoners van Utrecht.

LTO Noord

LTO Noord is de vereniging van agrarische ondernemers in de negen provincies boven de grote rivieren. LTO Noord behartigt de belangen van de leden en biedt services en diensten aan. Het lidmaatschap versterkt agrarische ondernemers, zodat zij zélf hun toekomst kunnen vormgeven en een duurzame bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. LTO Noord is een netwerkorganisatie en vormt de schakel tussen leden, overheid, maatschappij en bedrijfsleven.

MEE NL

MEE NL is een coöperatieve vereniging van 20 regionale MEE-organisaties. MEE is een samenwerkingspartner voor alle organisaties die mensen met een beperking van dienst willen zijn. MEE ondersteunt mensen op het gebied van opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken en in alle levensfasen.

Menzis

Voor elkaar zorgen. Met elkaar. Dat is waar Menzis al zo’n 180 jaar voor staat. De coöperatie heeft geen winstoogmerk en zet zich in voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen. De 2,2 miljoen leden zijn verzekerd via de aangeboden labels Menzis en Anderzorg.

Mestac

Mestac U.A. is een producentencoöperatie met ruim 350 aangesloten leden. Deze leden zijn overwegend veehouders in Zuidoost-Nederland. Mestac richt zich op de afzet van het niet plaatsbare mestoverschot van de ledenbedrijven. Mestverwerkingsfabriek Merensteyn is onderdeel van Mestac.

Nautilus Organic

Nautilus Organic is de enige 100% biologische telerscoöperatie van Nederland. De leden telen samen een significant deel van de Nederlandse biologische productie van groenten en fruit. In de verkoop- en marketingcoöperatie bundelen de boeren hun krachten om een sterke marktpositie te creëren.

Nedato

Al meer dan 50 jaar levert de Nedato-coöperatie van 500 telers de beste kwaliteit aardappelen aan afnemers over de hele wereld. Telers zijn bij Nedato verzekerd van hun afzet en worden intensief begeleid om een zo goed mogelijk bedrijfsrendement te halen. Duurzaamheid, kwaliteit, klantgerichtheid en transparantie zijn de pijlers onder de coöperatie.

N.I.B. NOS INNGUT BONUM, ofwel N.I.B., is een coöperatief administratiekantoor dat zich als full-service bureau presenteert en diensten verleent op het gebied van administratie, belastingen, managementondersteuning en bedrijfsadvisering.
Niscoo

Niscoo is een onafhankelijke kenniscoöperatie van melkveehouders en akkerbouwers. Het doel: het toegankelijk maken en bundelen van kennis voor de ondernemer in de agrarische sector. Kennis die nodig is om bedrijven en ondernemers goed toe te rusten voor de toekomst.

NoorderlandMelk

NoorderlandMelk is een organisatie voor en door melkveehouders en is een onafhankelijke aanbieder van boerderijmelk. Het doel is samen met de leden de melk op een efficiënte manier optimaal tot waarde brengen. NoorderlandMelk is eigenaar van het merk Weide Weelde.

NPRC

De NPRC is een organisatie van binnenvaartschippers. De binnenvaartschepen die onder de NPRC vallen vervoeren jaarlijks circa 13 miljoen ton droge lading over de Europese vaarwegen.

Organic Goatmilk Coöperatie

Organic Goatmilk Coöperatie (OGC) is een coöperatie van ruim veertig biologische geitenhouders uit België, Duitsland en vooral Nederland. Organic Goatmilk Coöperatie wil kwaliteitsvolle biologische geitenmelk aanbieden aan zuivelbedrijven die er lekkere en gezonde voedingsproducten van maken, zoals zachte en halfharde kazen, yoghurt en melkpoeder voor babyvoeding. De coöperatie wil de biologische geitenmelk van haar leden zodanig vermarkten dat de ledenbedrijven een duurzame toekomst hebben.

ParkeerService

De Coöperatie ParkeerService U.A. is een coöperatieve vereniging voor publieke samenwerking in het parkeerdomein. Zestien, over het algemeen middelgrote gemeenten in Nederland hebben zich aangesloten bij ParkeerService. De coöperatie fungeert als uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke deelnemende gemeenten.

Plantion

Plantion is een moderne, complete en inspirerende marktplaats voor kwekers en sierteeltdetaillisten. Plantion creëert optimale afzetmogelijkheden voor producten van haar aanvoerders. Plantion vierde in 2017 het 100-jarig bestaan.

Primera Coöperatie Primera b.a. is in 1991 opgericht en is een landelijke winkelketen van, voor en door zelfstandig ondernemers. Deze samenwerking heeft inmiddels geresulteerd in de grootste organisatie in de tabak- en gemaksbranche met meer dan 500 winkels.

Rabobank

Rabobank Groep levert in verschillende landen over de hele wereld diensten op het gebied van retailbanking, wholesalebanking, leasing en vastgoed. In Nederland ligt de nadruk op breed marktleiderschap, in het buitenland ligt de focus op Food & Agri. Dat is waar de basis van de Rabobank ligt. Rabobank Groep is actief in veertig landen en heeft circa 43.500 medewerkers. In Nederland heeft Rabobank 101 lokale banken, met in totaal 420 vestigingen.

"Samenwerking"

"Samenwerking" is een coöperatieve woningvereniging, in 1908 opgericht om “de woningtoestanden in Amsterdam en omgeving te bevorderen, meer speciaal ten behoeve van de leden”. Op dit moment kent de vereniging ruim 4.000 leden. Het bezit bestaat uit 889 woningen, 19 bedrijfsruimten en een gebouw met 188 kleinere appartementen, Het Nieuwe Huis. Al het bezit ligt in Amsterdam-Zuid.

SanBoeCo Coöperatie SanBoeCo, 100% eigenaar van Willem&Drees, is een coöperatie van Nederlandse biologische boeren en burgers. Lekkere, biologische maaltijden en boodschappen van Nederlandse bodem en tevens een eerlijke prijs betalen aan de boeren die zorgdragen voor een gezonde bodem en een rijke biodiversiteit.
Sanidrõme

Sanidrõme is een landelijke franchiseformule, die 25 jaar bestaat en waarbij 30 zelfstandige badkamerspeciaalzaken zijn aangesloten. De 30 Sanidrõme leden worden ondersteund op het gebied van o.a. marketing, inkoop en assortiment.

Topigs

Topigs Norsvin Group is een wereldwijde varkensfokkerijorganisatie en is actief in meer dan 50 landen. Onderzoek, innovatie en het snel doorgeven van genetische vooruitgang zijn hoekstenen van het bedrijf. Topigs Norsvin is voor het grootste deel in handen van de Nederlandse en Noorse varkenshouders. Daarnaast zijn de leden van Coöperatie Topigs in Nederland mede-eigenaar van Topigs Norsvin Nederland en Varkens KI Nederland.

TVM verzekeringen

TVM is de gespecialiseerde verzekeraar voor transport over weg en water en logistiek met coöperatieve grondslag. TVM kiest voor een coöperatieve organisatievorm omdat de verzekerden van TVM met lidmaatschap een actieve en betrokken rol kunnen spelen in het bepalen van het beleid van de TVM groep. Voorop staat het belang van verzekerden in hun branche.

Uitvaart Coöperatie Uitvaart Coöperatie is het landelijk netwerk van de beste lokale uitvaartondernemingen. Deze bedrijven kenmerken zich door een persoonlijke aanpak, een transparante wijze van werken en maximale keuzevrijheid. De organisaties die bij Uitvaart Coöperatie zijn aangesloten, hebben een hart voor mensen en tijd voor nabestaanden, waarbij deskundigheid en professionaliteit gewaarborgd zijn.

Univé

Met elkaar risico’s voorkomen, gevolgen beperken en alleen verzekeren als het echt nodig is. Daarom biedt Univé preventiediensten en keuzevrijheid in verzekeringen. De coöperatie zorgt ook voor persoonlijk advies en hulp, altijd dichtbij via de winkels en online. Onder andere op gebied van wonen, werken, reizen, zorg, mobiliteit en ondernemen.

Van Nature

Van Nature is een coöperatie van telers van glasgroenten en vollegrondsgroenten én een ketensamenwerking tussen telers en vier handelspartners. Het is één van de grootste telersverenigingen in Nederland en beschikt over een breed assortiment groenten en fruit. Van smaakvolle vruchtgroenten en verfijnd zacht fruit tot stevige vollegrondsgroenten en rijke smaakmakers zoals pepers.

Veiling Zaltbommel

Veiling Zaltbommel is een groente- en fruitveiling waar ongeveer 250 telers hun producten aanvoeren. Jaarrond wordt door deze telers een compleet pakket aan groente en fruit aangeboden, dat wordt aangevuld met importproducten.

Vereinigte Hagel

Vereinigte Hagel is een onderlinge agrarische verzekeringsmaatschappij voor weerrisico’s in de open teelt in Europa. Meer dan 100.000 akkerbouwers, druiven-, sier-, fruit- en vollegrondsgroentetelers zijn lid. De organisatie is actief in 8 landen en heeft twee rayons in Nederland.

Voergroep Zuid

Voergroep Zuid is een uiterst efficiënte leverancier van mengvoer en voergrondstoffen in het zuiden van ons land. Centraal in de missie staat het realiseren van aantoonbaar meer rendement op het boerenerf.  Een coöperatie die geld verdient voor boeren in plaats van geld verdient aan boeren.

Coöperatie VGZ

Coöperatie VGZ verzekert 4,1 miljoen mensen in Nederland. De coöperatie richt zich namens de leden op het betaalbaar houden van de zorg. Nu en in de toekomst. Dit kan met behoud van kwaliteit: door samen te werken met zorgaanbieders, de patiënt centraal te stellen en verspilling en overdaad in de zorg tegen te gaan. Dat is zinnige zorg.

Windunie

Windunie verduurzaamt de energievoorziening in Nederland. Windunie ondersteunt ondernemers en burgerinitiatieven bij de ontwikkeling en exploitatie van duurzame energie in lokaal eigendom. Door energieopwekking met samenwerkende lokale initiatiefnemers profiteert de directe omgeving van de  verkoop van groene stroom. Dit draagt bij aan een onafhankelijke energievoorziening in een toekomstbestendige samenleving.

ZAP

Royal ZAP uit Anna Paulowna bestaat al meer dan 100 jaar en heeft zich in die tijd opgewerkt tot een sterke coöperatie van pootgoed en zaaizaad dat uitsluitend wordt geproduceerd door 40 leden in de Kop van Noord-Holland.

Zevij-Necomij

Zevij-Necomij is een inkoopcoöperatie voor de technische groothandel en de ijzerwarenvakhandel. Het assortiment omvat alle producten op het gebied van ijzerwaren, gereedschappen, machines en hand- en sluitwerk. De aangesloten groothandels hebben gezamenlijk meer dan 575 vestigingen, verspreid over Nederland en België.

ZLTO

De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) is een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte. In Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland heeft ZLTO 14.000 leden. De ZLTO ondersteunt de leden bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij.

ZON

De Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland is in 1915 opgericht als Coöperatieve Veilingvereniging Venlo. ZON heeft twee dochterbedrijven: ZON fruit & vegetables, gespecialiseerd in marketing, verkoop e.d. van groente en fruit. Daarnaast Fresh Park Venlo, het eigen bedrijventerrein van ZON, waar activiteiten op het gebied van fresh en food zijn geconcentreerd.