Leden

NCR kent een oorsprong in coöperaties in de land- en tuinbouw en financiële dienstverlening. Daar ligt dus onze basis, maar inmiddels heeft NCR leden met een grote diversiteit in sectoren, omvang en type coöperatie. Ledenboek 2018 en het NCR Jaarverslag 2018 geven een overzicht van de meer dan 100 leden van NCR.

Coöperaties zijn van alle tijden. Veel grote coöperaties ontstonden al meer dan 100 jaar geleden. Veelal kleinschalig en op lokale of regionale schaal gestart en in de loop der jaren uitgegroeid tot grote landelijk opererende coöperaties. In steeds meer economische sectoren zijn coöperaties van ondernemers actief. Coöperaties zijn overal, en zijn goed voor achttien procent van ons Bruto Binnenlands Product.

Wat is het belang van coöperaties in én voor Nederland?
De film Het coöperatieve landschap in Nederland geeft u een beeld!