Lees verder
Wilbert van den Bosch

Als kleine jongen keek ik gefascineerd naar hoe mijn opa zijn soep at. Opa maakte een waterscheiding. Hij separeerde zorgvuldig de vermicelli, het vlees en de groente van de bouillon. Die laatste at hij als eerste op en zodoende bleef er een half bord van drogere bestanddelen over. Vervolgens mengde hij daar een klodder mosterd doorheen en genoot een tweede maal van hetzelfde voorgerecht. Mijn oma die met liefdevolle zorg de soep had gekookt, voelde zich er al niet meer door beledigd. Opa had zichtbaar schik in de navolging van zijn kleinzoon. Goed voorbeeld doet goed volgen en zo kreeg ‘mosterd na de maaltijd’ een positieve betekenis.

Ik moest aan opa’s mosterd denken toen ook in januari nog de Kersttoespraak van onze koning door mijn hoofd bleef spelen. Het beroerde van Kersttoespraken is dat ze binnen ‘no time’ worden overschreeuwd door vuurwerk en zodoende gemakkelijk in de vergetelheid raken. Deze toespraak is ook coöperatief van waarde. Daarom parafraseer ik hem -op het gevaar af dat u mij naast mosterd na de maaltijd ook van majesteitsschennis beticht-.

…..’De leden van onze coöperatie kunnen enorm van elkaar verschillen. Maar wie vraagt waarom ze zich verbonden voelen, krijgt antwoorden als: we spreken dezelfde taal, onze coöperatie is democratisch, de leden zijn aan elkaar gelijk, we houden samen stand in het economisch tumult, we vieren hoogtijdagen samen en we vinden er ook gezelligheid. Eén woord dat telkens terugkomt is vrijheid. De vrijheid van het ondernemerschap. In plaats van te moeten werken in een van bovenaf opgelegd keurslijf.
Om vrij te zijn, moeten we het dwarse denken toelaten. Dat ene lid dat tot vervelens toe hamert op hetzelfde punt, heeft misschien inderdaad een punt. Laten we het -eventueel buiten de vergadering- nog eens nader beschouwen. Vrijheid betekent ook: keuzes maken. De coöperatie moet voort! Natuurlijk werken we met zorgvuldige besluitvormingsprocessen maar op een bepaald moment moet er wel boter bij de vis. Sommigen moeten dan wat inschikken. Maar als we er in moeilijke tijden samen het beste van maken, hebben we ook in de toekomst een glorieuze coöperatie die onze kernwaarden, vrijheid van ondernemerschap bijvoorbeeld, waarborgt. Het is belangrijk om echt naar elkaar te luisteren en begrip te tonen. Coöperatief succes zit in de verbondenheid met anderen!‘…..

Het is misschien niet toevallig dat Arjen van Nuland zo’n anderhalf jaar geleden een gesprek had met een adjudant van de koning en later een diner met de koningin. De foto’s getuigen van een grote interesse van de koningin voor het coöperatieve gedachtegoed. Of voor degene die dat verkondigde… Hoe het ook zij: de Kersttoespraak van de koning zou een prima inleiding op een ALV kunnen zijn. Goed voorbeeld doet goed volgen.