Notitie zorgcoöperaties

Lokale Energie Monitor 2020

World Cooperative Monitor 2020

Notitie:
Bestuursvergoedingen

NCR Peergroups 2021

Model:
Ledenraadsreglement

NCR jaarverslag 2019

Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid

Mission statement:
Burgercollectieven

World Cooperative Monitor 2019

Model:
Volmacht tot stemmen op vergadering

Inhoudelijke reactie op initiatiefnota 35 040

Position Paper: Bedrijfsopvolgingsregeling