Werving, selectie en inwerken

Lees verder

Hoe zoeken coöperaties nieuwe medewerkers, bestuursleden of ledenraadsleden. Welke aandachtspunten zijn er en welke adviezen geven andere coöperaties voor het werven van personeel.