Log in Item aanvragen

Gilden: In Middeleeuwen groeiden de steden, arbeid werd verhandeld voor geld. Als gilde had je betere onderhandelingspositie met overheid

Statuten met oog op kwaliteit van de leden en minimumprijs

Marke: Veeteelt en akkerbouw op dezelfde “gemene” gronden (De Meent). Om het samen gebruiken van dit weideland te regelen ontstonden markegenootschappen

Begijnhoven: straten of zelfs hele stadswijken waar vrouwen woonden die als alleenstaanden naar de stad waren getrokken om daar werk te zoeken.