Log in Item aanvragen

In het themajaar 2018 hebben NCR-leden kennisgemaakt en geëxperimenteerd met het voeren van een goede coöperatieve dialoog. ‘Gehoord worden’ is voor het overgrote deel van leden van coöperaties een belangrijk punt. Door getrapte governancestructuren ligt het zwaartepunt van ledeninvloed echter bij een (relatief) klein deel van de leden. Het belang om te blijven vernieuwen in coöperatieve menings- en besluitvorming is groot. Het zorgt voor een grotere groep betrokken leden, een betere kwaliteit van besluitvorming en meer draagvlak voor genomen besluiten. De coöperatieve dialoog slaat de brug tussen de verschillende belangen, rollen en kwaliteiten die er binnen de coöperatie te vinden zijn. Het webdossier De Coöperatieve Dialoog bevat informatie over de grondslagen van de dialoog en de verschillende methodieken om dialoog te voeren. Filmpjes geven inspiratie en laten zien wat de coöperatieve dialoog betekent voor de verschillende rollen en functies binnen de coöperatie. De Nationale Coöperatiedag 2018, waar ruim 240 vertegenwoordigers van 62 coöperaties elkaar ontmoetten, stond ook in het teken van het jaarthema.

‘Gehoord worden’ is voor het overgrote deel van leden van coöperaties een belangrijk punt. Maar liefst 80% van de respondenten in het NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek geeft dit aan. Door getrapte governancestructuren ligt het zwaartepunt van ledeninvloed echter bij een (relatief) klein deel van de leden. Het belang om te blijven vernieuwen in coöperatieve menings- en besluitvorming is groot. Het zorgt voor een grotere groep betrokken leden, een betere kwaliteit van besluitvorming en meer draagvlak voor genomen besluiten.

Bij het goed vormgeven van de coöperatieve dialoog staan enkele vragen centraal:

Inspiratiewaaier - bouwvakker_2 - compressed

  • Hoe komt de inbreng van leden goed tot uiting in de ALV/ledenraad?
  • Hoe zorgen we voor transparante meningsvorming?
  • Hoe nemen we met respect voor verschillende
Tijdens de kick-off van het themajaar op 16 maart 2018 mochten wij een aantal leden van NCR verwelkomen. In de volgende video spreken enkele hiervan over het belang van de coöperatieve dialoog voor hun coöperatie.
NCR organiseerde tijdens de ALV op 19 april 2018 zelf een gesprek op voeten met de aanwezigen. In deze video ziet u hoe een dergelijk gesprek vorm kan krijgen. In de tweede helft van bovenstaande video ziet u hoe het World Café in de praktijk vorm kreeg.

Royal FloraHolland heeft afgelopen jaar tijdens het traject Coöperatie 2020 onder andere onderzoek gedaan naar de mogelijke instelling van een ledenraad (waarbij NCR een adviserende rol heeft gehad). Hierbij werden kwekers uitgenodigd om samen over de voordelen, nadelen en implicaties van een ledenraad te praten. Bij dit proces werd de thermometer succesvol ingezet om poolshoogte te nemen én stellingen uit te diepen.

Impressie De Nationale Coöperatiedag 2018