Communicatie

Lees verder

NCR stelt communicatiemiddelen beschikbaar voor zijn leden. Deze hulpmiddelen kunnen gebruikt worden door een coöperatie voor de communicatie naar de leden, achterban of voor de interne communicatie.