Hulp bij coöperatie starten?

Maandelijks spreekuur

Wij geloven in de kracht van de coöperatie en benutten die in het belang van onze leden. Samen versterken we namelijk het coöperatief ondernemerschap. Meer dan 100 coöperaties zijn verbonden aan NCR en we zien het als opdracht om deze kennis te delen.
Daarom nemen we ook graag de tijd voor coöperaties van de toekomst!

NCR organiseert maandelijks een inloopmoment voor collectieven die een coöperatieve vorm overwegen of die een coöperatie aan het oprichten zijn. Deze bijeenkomsten zijn 's ochtends op afspraak in ons eigen ‘Huis van de coöperatie’ in Houten.

Check de agenda voor het eerstvolgende spreekuur en schrijf u in! Er zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft nog geen lid te zijn van NCR.
 

Advies en begeleiding

NCR biedt ondersteuning bij het in de steigers zetten van een coöperatie en bij het opstarten van een opgerichte coöperatie. In enkele sessies wordt toegewerkt naar de keuze van het governancemodel, de strategie en dergelijke (indicatie: 3 sessies). Daarna wordt de coöperatie desgewenst bij de formaliteiten begeleid: statuten, reglementen, notariële vastlegging, benoeming bestuurders, toezichthouders en eventueel directie.

Het tarief voor advies en begeleiding bedraagt € 1.000 per dagdeel/sessie, mits de coöperatie lid of aspirantlid wordt van NCR.