Hulp bij coöperatie starten?

Maandelijks spreekuur

NCR organiseert maandelijks een spreekuur voor collectieven die een coöperatieve vorm overwegen of die een coöperatie aan het oprichten zijn. Deze bijeenkomsten zijn 's ochtends op afspraak in ons eigen ‘Huis van de coöperatie’ in Houten. Check de agenda voor het eerstvolgende spreekuur en schrijf u in! Er zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft nog geen lid te zijn van NCR.

Advies en begeleiding

NCR biedt ondersteuning bij het in de steigers zetten van een coöperatie en bij het opstarten van een opgerichte coöperatie. In enkele sessies wordt toegewerkt naar de keuze van het governancemodel, de strategie en dergelijke (indicatie: 3 sessies). Daarna wordt de coöperatie desgewenst bij de formaliteiten begeleid: statuten, reglementen, notariële vastlegging, benoeming bestuurders, toezichthouders en eventueel directie.

Het tarief voor advies en begeleiding bedraagt € 600 per dagdeel/sessie, mits de coöperatie lid of aspirantlid wordt van NCR.