Lees verder
NCR vindt het belangrijk dat coöperaties werk maken van de educatie van hun bestuurlijk kader. Met de NCR Coöperatie Academie trekken we hier flink aan. Met succes, want steeds meer coöperaties hebben een degelijk inwerkprogramma voor nieuwe bestuurders, ledenraadsleden en toezichthouders.
Bart van Leerdam

In veel gevallen worden we bij de uitvoering ingeschakeld, meestal om het brede verhaal van ‘coöperatief ondernemen’ te schetsen en besturingsmodellen uit te leggen. Maar ook om het geheim te verklappen dat informele invloedsmogelijkheden binnen coöperatieve bedrijven  veel groter zijn dan je op het eerste gezicht zou denken. In veel coöperaties zien we ledenraden hierdoor een steviger debat met hun besturen en commissarissen hebben, waardoor de ‘governance-bal’ veel beter in het midden komt te liggen.

Is dat nu allemaal nodig in deze crisistijden? Ja, meer dan ooit! Coöperaties staan voor grote vragen in het post-corona tijdperk. Zijn we robuust genoeg voor een volgende uitbraak? Moeten we doorpakken in digitaler communiceren? Moeten we nieuwe samenwerkingsverbanden gaan verkennen? Is Europees coöpereren niet veel handiger dan op de eigen nationale postzegel bezig blijven? En is een digitale transformatie ook heel eenvoudig te realiseren? Bestuurders van coöperaties kunnen zich gezegend voelen dat ze bij het beantwoorden van dit soort vragen niet alleen staan. Ledenraden, commissies, jongeren: allemaal zijn ze bereid hun input te geven en het ledenbelang te laten doorklinken. Kom daar maar eens om bij beursgenoteerde ondernemingen, waar over een paar maanden het gewoon weer gaat om het herstellen van dividendbetalingen en het verhogen van de beurskoers. Business as usual, jaja. Wees blij dat je bij een coöperatie zit, dan heb je meer ‘checks & balances’ om deze crisis te benutten voor het échte debat over de toekomst van het bedrijf.

Maar toch, het is  niet eenvoudig. Bij NCR merken we dit: leden zoeken elkaar op om samen naar oplossingen te zoeken. Het stimuleren van het uitwisselen van ervaringen en ideeën tussen coöperaties werd altijd al gewaardeerd, maar sinds dit jaar merken we dat de behoefte steeds groter en breder wordt. Met zogenaamde ‘peergroups’ voor bestuursondersteuners en voor externe commissarissen voorzien we in een behoefte, nadat we die voor bestuurders en directeuren al een paar jaar hadden. Oók en zelfs in een 1,5 meter samenleving waar we kennelijk naar toe gaan. Coöperaties in Nederland, ze letten een beetje op elkaar. Ook in zware tijden én daarna. We’ll meet again.