Lees verder
Dat de coronacrisis impact heeft op iedereen is duidelijk. Maar hoe gaan bedrijven om met deze onverwachte gebeurtenissen? Welke keuzes maken zij? En wat betekent dat voor hun afnemers of leveranciers? Juist nu voelt het goed om keuzes te maken waarvoor draagvlak bestaat, waarvan je weet dat jouw stakeholders deze steunen.
Stan Steeghs

Hoe fijn is het om in deze tijd een coöperatie te zijn. Een coöperatie bestaat niet alleen uit een bedrijf maar ook uit een vereniging van leden. En deze leden willen graag betrokken zijn bij beslissingen over de coöperatie. Niets is daarom belangrijker en fijner om juist nu met de leden in contact te zijn. Waar lopen zij tegenaan, welke maatregelen moeten genomen worden, en hebben deze tijdelijk of structureel impact op de bedrijfsvoering? Hoe kan de coöperatie het lid zo goed mogelijk ondersteunen en waar kan de coöperatie niet bij helpen? Die helderheid is misschien net zo belangrijk. Deze wisselwerking is kenmerkend voor de coöperatie, en geeft het voordeel om draagvlak te creëren voor nieuwe, verrassende en soms pijnlijke keuzes. Maar wel samen.

We zien bij NCR veel coöperaties die hun leden in deze tijd bijstaan met advies, informatie, belangenbehartiging etc. Deze interesse en het informeren naar de ledenbehoefte wordt zeer op prijs gesteld door leden. Daarnaast is het belangrijk dat de coöperatie richting haar leden duidelijkheid schept, waarmee ze hen juist wel of niet kunnen helpen. Het is mooi om te zien dat juist nu het ledencontact nog meer geïntensiveerd wordt om samen belangrijke keuzes te maken. En waar mogelijk onder het genot van een goede kop koffie.

Natuurlijk zijn er altijd redenen om nu even niet het contact te zoeken met leden. Ook is het van belang goed na te denken op welke wijze je met elkaar in contact komt, zodat iedereen zich prettig voelt. Maar laat je goede bedoelingen niet varen vanwege praktische redenen. Er is altijd een manier om in contact te treden met je leden. Goede koffie kan altijd geregeld worden! Want waar leden met elkaar in contact komen over de coöperatie, wordt deze daar sterker van. Wanneer en hoe weet je als bedrijf en leden het beste. Vraag het je leden. Op korte termijn kost dit wellicht tijd, maar uiteindelijk levert dit meer snelheid en draagvlak op voor die soms lastige besluitvorming. ‘Reculer pour mieux sauter’, zoals de Fransen zeggen.

En als je nog twijfelt of niet goed weet waar te beginnen, begin dan met een goede kop koffie bij NCR. Wij denken graag mee, online of offline, ook daarin vinden we een weg. Samen kom je immers verder. Goede koffie helpt daarbij!