Generation [X]change

NCR startte in 2017 met het project Generation [X]change. Het doel was om coöperaties bewust te maken van de gouden combinatie tussen jong en oud en de dialoog tussen hen te faciliteren. Alles omtrent dit thema, het verbinden van generaties binnen coöperaties, kunt u op deze website vinden:

 • inspiratie (filmpjes met interessante uitspraken van coöperatieleden en generatiedeskundigen en een rapport over millennials & de arbeidsmarkt),
 • activiteiten (foto's van de themabijeenkomsten in 2017),
 • achtergrond (relevante artikelen uit Coöperatie en dialoogwerkbladen) en
 • De Nationale Coöperatiedag 2017 (een filmimpressie, zes praktijkverhalen en de Generatiedialoog).

Het onderstaande filmpje laat zien wat coöperatieleden vinden van het projectjaar Generation [X]change.

Van 11 tot 13 oktober 2016 vond het Internationale Coöperatiecongres plaats in het Canadese Québec. Tijdens dit congres was er ook een Young Leaders Program. Dit programma was speciaal bedoeld voor jonge bestuurders of leden van de jongerenraad. Een aantal jongeren uit de Nederlandse coöperatieve wereld heeft dit programma gevolgd. Bij deze jongeren ontstond onder andere door dit congres het gevoel dat er in Nederland meer moest worden gedaan aan het betrekken van jongeren in de coöperatie. De jonge initiatiefnemers hebben samen met NCR een aantal uitgangspunten beschreven:

Why?

 • Jongeren zijn anders dan ouderen. Dit komt doordat zij in een ander tijdsgewricht zijn opgegroeid en mede daardoor anders samenwerken, communiceren en andere kansen zien dan oudere leeftijdsgroepen. Jongeren hebben dus iets anders te bieden dan ouderen.
 • De wereld wordt complexer en verandert snel, zowel qua maatschappij als qua business omgeving waarmee coöperaties worden geconfronteerd. Het belang van trends lezen en trends ontwikkelen is erg groot.
 • Juist de samenwerking tussen generaties zorgt voor een winnende formule. Zet de generaties dus niet tegenover, maar naast elkaar. Tijdens het congres in Québec stelde iemand: 'Losing an elderly person is like a library burned down. By losing a younger person you lose an author of a new book'.
 • We zien in die samenwerking tussen generaties vier probleemvelden:
  • Onbegrip (wederzijds, zowel bij ouderen als bij jongeren)
  • Hiërarchie (machtsfactor)
  • Angst (bij jongeren: 'kan ik dat wel?'; bij ouderen: 'gaan zij ons zorgvuldig opgebouwde bedrijf omturnen?'. En zijn ze betrouwbaar: in termen van: zijn ze snel weer weg als het hen niet zint?
  • Interesse (in democratisch organiseren en democratische besluitvorming)

Naar aanleiding van gesprekken met de initiatiefnemers heeft NCR besloten om in 2017 het project Generation [X]change te starten.