Lees verder
In de zoektocht van ons expertisecentrum naar de Overijssels Mittelstand kwamen we afgelopen jaar uit bij Rouveen Kaasspecialititeiten, een coöperatie van 250 familiebedrijven. En waar de leden allemaal melkveehouders zijn uit de regio gaat het product – de bijzondere kazen – juist de hele wereld over.
Ilse Matser

Mittelstand staat voor middelgrote bedrijven die bewust kiezen om zelfstandig te blijven, te opereren in een nichemarkt en vandaaruit internationaal actief zijn. De Mittelstand wordt ook wel de hidden champion van de economie genoemd omdat ze vaak relatief onbekend zijn maar verrassend goed presteren. De kracht van Mittelstand bedrijven zit in een sterke verbinding met de regio en goed werkgeverschap en het van optimaal benutten van de beschikbare middelen. Veel Mittelstand bedrijven zijn in handen van ondernemersfamilies die vaak al generaties lang vanuit betrokken eigenaarschap een onderneming laten floreren.

Tijdens de gesprekken met Klaas Hokse, de directeur van Rouveen Kaasspecialiteiten was ik getroffen door de gelijkenissen tussen deze coöperatie met veel familiebedrijven die ik ken. De wederzijdse regionale verbondenheid, het bewustzijn van het belang van menselijk kapitaal maar ook de lange termijn oriëntatie lijken overlappende kenmerken van beide typen organisaties. Het was heel waardevol om hierover met Klaas van gedachten te wisselen en het krijgt zeker een vervolg, temeer omdat de leden van Rouveen Kaasspecialiteiten familiebedrijven zijn met bijbehorende uitdagingen. Ik wil hier graag pleiten voor meer kennisuitwisseling tussen coöperaties en familiebedrijven en ter inspiratie nodig ik u van harte uit om de uitgave ‘De Overijsselse Mittelstand’ te lezen.