Dossier:
Generation [X]change

2017 was het jaar van Generation [X]change. Een thema dat nog steeds actueel is.
Voor de toekomst van de coöperatie is het belangrijk dat de verschillende generaties binnen elkaar luisteren, leren van elkaar en gezamenlijk de coöperatie ontwikkelen.  Iedere generatie bouwt zijn eigen coöperatie!

Gepubliceerd op: 01/01/2017
Totale lees- en kijktijd: 04:18:42

Introductie: Generation [X]change

NCR startte in 2017 met het project Generation change. Het doel was om coöperaties bewust te maken van de gouden combinatie tussen jong en oud en de dialoog tussen hen te faciliteren.   Nationale Coöperatiedag Ook tijdens De Nationale Coöperatiedag 2017 op 23 november stond het verbinden van generaties in coöperaties centraal. Het was een dag met dans, dialoog, discussie en interessante verhalen. Een impressie van De Nationale Coöperatiedag 2017, zes praktijkverhalen en de Generatiedialoog vindt u in een speciaal dossier. Ter inspiratie voor uw coöperatie!?

Gepubliceerd op: 01/01/2018
Leestijd: 7:15

De General Assembly van Cooperatives Europe

Het Deense Helsingør vormde van 16 tot en met 18 mei 2018 het toneel van The 2018 General Assembly van Cooperatives Europe. De dagen stonden in het teken van de werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. Deze VN-doelen streven naar het beëindigen van extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Coöperaties uit diverse Europese landen kwamen bijeen om elkaar te ontmoeten, kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen. Verschillende generaties die actief zijn in de coöperatieve wereld waren aanwezig.  Tijdens dit…

Gepubliceerd op: 15/06/2018
Auteur: Karlijn van der Velden
Leestijd: 03:18

Murray Fulton: “Zoeken naar nieuwe taal”

In een razendsnel veranderende wereld zoekt ‘het coöperatieve’ naar nieuwe uitingsvormen. De betrokkenheid van leden, de legitimatie bij stakeholders, de aantrekkingskracht op nieuwe generaties. In de praktijk werken coöperaties dagelijks in dit spanningsveld. “Wetenschap kan bijdragen aan een beter begrip van de veranderingen, de achterliggende ontwikkelingen en de verhalen die we elkaar daarover vertellen”, aldus Professor Fulton. De Canadese hoogleraar (University of Saskatchewan) was keynotespeaker tijdens het NCR Business Event op 4 juli 2018.  Innovatie staat centraal tijdens de ICA2018…

Gepubliceerd op: 15/06/2018
Auteur: Wilbert van den Bosch
Leestijd: 04:27

Drie vragen uit de NCR Praatpot – Coöperatie 636

Drie bestuurders en toezichthouders van coöperaties krijgen drie vragen uit de NCR Praatpot voorgelegd. Wat zijn – to the point – de antwoorden van Jean Paul Deterink (Licent), Theo Denayère (abflexkracht) en Peter Bakker (Plantion)? Jean Paul Deterink, voorzitter bestuur Licent "Noaberschap als basis" Licent: Jaar oprichting: 1999 Aantal leden: 22 Aantal FTE: 28 FTE Omzet: € 4,5 miljoen Bestuursmodel: Basismodel Ledenraad: Ja Categorie toekomst: Wat wens je in de relatie tussen de verschillende generaties in de coöperatie? Vergrijzing speelt in…

Gepubliceerd op: 14/09/2018
Auteur: Dorien Groen
Leestijd: 05:57

Melkveehouder met visie

Het was de week van Woodstock. Althans van de 50-jarige herdenking van dit legendarische festival op een boerderij bij Bethel in de staat New York. Het festival wordt gezien als dé doorbraak van de popcultuur en de counterculture generation. Het duurde drie dagen en grote namen als Jimi Hendrix, Creedence Clearwater Revival, Melanie, Santana, Crosby Stills Nash & Young, Janis Joplin en Joe Cocker traden er op. Er werden ook elders festivals georganiseerd in die tijd. Dat is onder meer de…

Gepubliceerd op: 18/08/2019
Auteur: Wilbert van den Bosch
Leestijd: 02:32

Nieuwe Generaties in Vergrijzende Organisaties

Aart Bontekoning, promovendus in generatieverschillen, schrijft in zijn derde boek over het vergrijzen van de sociale cultuur in organisaties. De jonge generatie Y (geboren tussen 1985 en 2000) komt binnen op de arbeidsmarkt en brengt vernieuwende ideeën mee, die vaak op weerstand stuiten bij de gevestigde generatie. Niet eens altijd bewust, stelt Bontekoning, worden die vernieuwende ideeën van generatie Y geremd. Dit zorgt ervoor dat er een sociale, economische en culturele veroudering plaatsvind. Dit onderwerp beperkt zich overigens niet tot het al…

Gepubliceerd op: 17/03/2017
Leestijd: 01:00

De werkende generaties

2017 staat bij NCR in het teken van jongeren, oftewel generatie Y (1985-2000). Deze jongste werkende generatie is vanuit haar natuurlijke vernieuwingsdrang gericht op het updaten van bestaande organisatieculturen. De oudere generaties hebben er belang bij dat hun organisatie ‘bij de tijd’ blijft. Zonder Y lukt dat niet! Maar Y heeft als kleinste generatie bij het updaten de actieve steun van de oudere generaties nodig. Dr. Aart Bontekoning onderzoekt hoe opvolgende generaties samenwerkend van binnenuit de eigen organisatie(cultuur) vitaal, wendbaar…

Gepubliceerd op: 17/03/2017
Auteur: Carmen Heukers, Ymke Pas
Leestijd: 00:34

Kruispunten van culturen

De generatie van na 1980 krijgt steeds meer positie: in bedrijven, in onderwijs, politiek en bij de overheid. Ook in coöperaties komen we deze zogenaamde millennials gelukkig steeds vaker tegen. Ze zorgen voor verjonging. Maar ze hebben ook hun eigen kijk op de wereld die door oudere generaties nog niet altijd wordt doorgrond. Zij worden de grenzeloze generatie genoemd, de BV-ik-generatie of de generatie Y. Wat betekent hun steeds sterker wordende invloed voor de werkvloer, voor lidmaatschap en voor eventueel…

Gepubliceerd op: 17/03/2017
Auteur: Wilbert van den Bosch
Leestijd: 05:26

Coöperatie heeft jonge boer nodig

De nieuwe generatie boeren heeft een eigentijdse blik op zaken en op coöperaties. Eén van de conclusies van De Nationale Coöperatiedag 2016 was dat een wendbare coöperatie beter in staat is te reageren op de steeds veranderende omgeving waarin zij opereert. Een essentieel onderdeel van wendbaar zijn is innovatie, waarbij het de kunst is om ‘rijke ervaring’ te combineren met een ‘frisse blik’.  Als het gaat om innoveren, is de jonge generatie bij uitstek de groep die de coöperatie kan…

Gepubliceerd op: 17/03/2017
Auteur: Nicole Sloot
Leestijd: 03:11

Generaties bij Coop Supermarkten

Drie verschillende perspectieven vanuit en op COOP dat zich, net zoals NCR, dit jaar op de jongere generatie focust. Wat zijn – to the point – de antwoorden op drie vragen van Hendrik Rosier (lid-ondernemer), Yvonne van Asselt (medewerker) en Bartjan Happel (lid-consument) van Coop Supermarkten?  Coop is een coöperatieve supermarktorganisatie, die als doel heeft om haar leden optimaal te bedienen. De organisatie kent zowel leden-consumenten als ledenondernemers. 260 supermarkten vallen onder de coöperatie, waarvan 117 filialen en 143 winkels…

Gepubliceerd op: 17/03/2017
Auteur: Carmen Heukers
Leestijd: 05:58

Investeren in ledeninvloed

Een gevleugelde spreuk is dat iedere generatie zijn eigen coöperatie ontwikkelt. Hiermee wordt gedoeld op de constante evolutie van de wijze waarop coöperaties zijn ingericht en functioneren. De afgelopen maanden hebben twee zeer ervaren voorzitters afscheid genomen van hun coöperatie: Piet Boer bij FrieslandCampina en Paul Overmars bij Vereniging Achmea. Met hen wordt teruggeblikt op de ontwikkelingen die zij hebben meegemaakt.  Wat zie je als grootste veranderingen van de laatste tijd? Piet: “Een belangrijke verandering zit in de acceptatie van…

Gepubliceerd op: 16/06/2017
Auteur: Arjen van Nuland
Leestijd: 05:37

Was er maar een generatiekloof

Nederland vergrijst, coöperaties vergrijzen ook. Besturen en raden van commissarissen bestaan vaak uit ouderen. Terecht, er moet ervaring zijn in de governance. Maar zit daar ook genoeg innovatie? Professor Mathieu Weggeman vindt dat er best wat meer dialoog mag komen tussen de ouderen en de jongeren. De combinatie van de ervaring van de oudere leden en de innovatiekracht van jongere leden, is bepalend voor de toekomst van coöperatief ondernemen. “Een generatie is een groep mensen die in hun meest ontvankelijke jaren…

Gepubliceerd op: 16/06/2017
Auteur: Karlijn van der Velden, Emma Langbroek
Leestijd: 03:10

Generaties bij NPRC

Wat zijn – to the point – de antwoorden van Wim Sakko, Diana Sakko en Carin en André Sakko op drie vragen over hun coöperatie?  NPRC (de Nederlandse Particuliere Rijnvaart- Centrale) is een coöperatie van binnenvaartschippers. De binnenvaartschepen die onder NPRC vallen vervoeren jaarlijks 13 miljoen ton aan droge lading over de Europese vaarwegen. Naast het vervoeren van ladingen over het water kan NPRC ook oplossingen bieden voor het vervolgtransport. Ook het inspecteren van de vracht en het zo efficiënt…

Gepubliceerd op: 16/06/2017
Auteur: Carmen Heukers
Leestijd: 06:18