Dossier:
Ledenbetrokkenheid

In dit dossier vindt u alles over ledenbetrokkenheid.

Gepubliceerd op: 29/10/2019
Totale lees- en kijktijd: 01:10:10

Over ledenbetrokkenheid

 Organisaties willen succesvol zijn. Voor coöperaties betekent dat met bevlogen en betrokken leden iets moois neerzetten. Naarmate coöperaties succesvoller zijn en groeien, is de kans groter dat ledenbetrokkenheid afneemt. Ook de tijdgeest verandert. Het stimuleren van ledenbetrokkenheid vereist een nieuwe aanpak van coöperaties. Ledenbetrokkenheid is een breed begrip. Voor NCR heeft het vooral te maken met de bereidheid van leden om lid te blijven en de bereidheid om op de één of andere manier een bijdrage aan het functioneren van…

Gepubliceerd op: 26/03/2019
Leestijd: 02:15

‘Deze coöperatie is óók mijn bedrijf’

Dit voorjaar vindt een onderzoek plaats naar de betrokkenheid van de leden bij de coöperatie Plantion. Wilbert van den Bosch van koepelorganisatie NCR: “Net zoals in een huwelijk, moet je in de relatie blijven investeren.” Op de algemene ledenvergadering van december gaf Peter Bakker aan dat de aandacht voor het bedrijf Plantion de afgelopen jaren wat ten koste is gegaan van de coöperatie. Hij benadrukte het belang van actieve leden, die zich naast hun eigen bedrijf ook regelmatig met de coöperatie…

Gepubliceerd op: 01/03/2019
Auteur: Uit: Licht op Groen
Leestijd: 02:48

Leden­betrokken­heids­onderzoek herijkt

De eenvoudige definitie van coöperatie is: een vereniging met een bedrijf. Het woord ‘vereniging’ duidt op de activiteit ver-éénen. Als je alleen bent, zoals bijvoorbeeld een DGA in een BV, hoef je dat niet te doen. Een groep verschillende mensen, bedrijven of organisaties kan de noodzaak zien of de behoefte ervaren om krachten te bundelen. Die groep ver-éént zich dan. Ze gaan als het ware als één man verder op het betreffende onderwerp. Zo simpel is het principe. De economische…

Gepubliceerd op: 23/09/2016
Auteur: Wilbert van den Bosch
Leestijd: 04:15

Over de Coöperatie Code

Het economische deel van het maatschappelijk leven kan op diverse wijzen gestalte krijgen. Eén ervan is de coöperatieve organisatie. Een vorm van gezamenlijke bedrijfsvoering, vaak als verlengstuk van de eigen onderneming van de coöpererende leden. Er zijn ook coöperaties van particuliere leden. Vaak behartigen deze praktische belangen van consumenten. Maar we zien ook een toenemende belangstelling voor de coöperatie bij partijen die zich bezighouden met digitale platformen, netwerken en blockchain: partijen die hier waarde creëren zijn op zoek naar meer…

Gepubliceerd op: 03/10/2019
Leestijd: 06:34

Internationale kijk op coöperatief bestuur en leden­betrokkenheid

Wat coöperaties onderscheidt van andere bedrijven is hun eigendomsstructuur, de ledendominantie, de coöperatieve principes en de governance. Leden spelen een belangrijke rol in het bestuur en toezicht. Het is van belang dat coöperatieleiders zichzelf voortdurend de vraag stellen: hoe kan de coöperatieve governance het succes van de coöperatie als vereniging en bedrijf waarborgen? Het definiëren van rollen en verantwoordelijkheden is een belangrijk hulpmiddel. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen wordt dit zo gezien. Ondanks het verschil in…

Gepubliceerd op: 15/03/2019
Auteur: Karlijn van der Velden
Leestijd: 02:50

Drie vragen uit de NCR Praatpot – Coöperatie 636

Drie bestuurders en toezichthouders van coöperaties krijgen drie vragen uit de NCR Praatpot voorgelegd. Wat zijn – to the point – de antwoorden van Jean Paul Deterink (Licent), Theo Denayère (abflexkracht) en Peter Bakker (Plantion)? Jean Paul Deterink, voorzitter bestuur Licent "Noaberschap als basis" Licent: Jaar oprichting: 1999 Aantal leden: 22 Aantal FTE: 28 FTE Omzet: € 4,5 miljoen Bestuursmodel: Basismodel Ledenraad: Ja Categorie toekomst: Wat wens je in de relatie tussen de verschillende generaties in de coöperatie? Vergrijzing speelt in…

Gepubliceerd op: 14/09/2018
Auteur: Dorien Groen
Leestijd: 05:57

Digitale Menings- en Besluitvorming

De coöperatie is een democratische organisatie. Ieder lid heeft (minimaal) één stem. Dat is in de wet verankerd en een van de grondbeginselen van de coöperatie. Een stem kan echter op meerdere manieren uitgebracht worden. Een van die manieren is het 'digitaal' uitbrengen van een stem.  Links en rechts wordt er al voorzichtig geëxperimenteerd met digitaal stemmen. Echter, het organiseren van een digitale stemronde mag niet zomaar. Zo moet deze mogelijkheid worden opgenomen in de statuten en moet het stemproces…

Gepubliceerd op: 01/11/2019
Leestijd: 03:04

Brochure Leden­betrokken­heids­onderzoek

Vanaf 2018 stelt NCR een derde release van het ledenbetrokkenheidsonderzoek ter beschikking van haar leden. Het onderzoek geeft een beeld van de drijfveren van de leden van een coöperatie. Op basis van de onderzoeksresultaten kan een coöperatie een gericht beleid ontwikkelen om de betrokkenheid van leden te vergroten.

Gepubliceerd op: 05/06/2018
Leestijd: 00:15

Ervaringen met ledenbetrokkenheid

Drie coöperaties die het afgelopen jaar hebben deelgenomen aan het ledenbetrokkenheidsonderzoek, krijgen drie vragen voorgelegd. Wat zijn – to the point – de antwoorden van Pieter van den Ban (Univé), Anneke Out (CONO Kaasmakers) en Wim Maaskant (Voergroep Zuid)? Pieter van den Ban - Bestuursadviseur Univé Samen leven en zaken voor elkaar krijgen Univé: Jaar oprichting: 1794 Aantal leden: 1,6 miljoen Aantal medewerkers: 2700 Omzet: € 487 miljoen Besturingsmodel: RvC+ model Ledenraad: Ja Wat betekent ledenbetrokkenheid in jouw coöperatie? Onze geschiedenis…

Gepubliceerd op: 20/03/2020
Auteur: Dorien Groen
Leestijd: 05:08