Dossiers

Jaarlijks besteedt NCR aandacht aan een actueel thema wat relevant is voor haar leden. Inhoudelijk is het van belang dat het thema voor veel coöperaties relevant is; dat coöperaties op een laagdrempelige manier diepgaander kennis kunnen nemen van het betreffende onderwerp; dat coöperaties van elkaar kunnen leren en dat het thema bijdraagt aan een groter coöperatief bewustzijn.
Gedurende het themajaar wordt er een onderwerp uitgediept middels onderzoek, samenwerking met kennispartners en het zelf ervaren via eigen activiteiten en activiteiten van NCR-leden. Deze kennis en ervaring wordt gedocumenteerd in een dossier op deze site.

In 2017 was het thema Generation [X]change; samenwerken met meer generaties in één coöperatie. In het themajaar 2018 kunnen NCR-leden laagdrempelig kennismaken en experimenteren met het voeren van een goede coöperatieve dialoog.