Lees verder

De Coöperatie Code adviseert om periodiek het eigen functioneren van Bestuur, Raad van Commissarissen en Ledenraad te evalueren, en waar nodig bij te sturen. 

Online zelfevaluatie

Om coöperaties in dit proces te ondersteunen ontwikkelde NCR een online instrument dat gebruikt kan worden door bestuurders, commissarissen en ledenraadsleden om zichzelf te evalueren. Het helpt om te reflecteren op de bestuurlijke samenstelling, de vergaderingen, het algemeen functioneren en het functioneren van de individuele leden. De evaluatie is door respondenten in te vullen op een computer, tablet of smartphone.

Soorten evaluatie

NCR heeft op het moment vragenlijsten beschikbaar voor de volgende organen:

  • Bestuur
  • Monistisch bestuur
  • RvT/RvC
  • Ledenraad

Inrichting en ondersteuning

De evaluatie wordt aangepast aan uw coöperatieve context. Eventueel op maat gemaakt door het toevoegen van extra vragen of door het leggen van andere accenten. NCR richt uw evaluatie in en nodigt de respondenten uit. Na afronding van het onderzoek ontvangt u een anonieme rapportage met de resultaten. Hiernaast ontvangen de respondenten na het invullen van de evaluatie een mail met de door hun gegeven antwoorden.

Kosten?

De zelfevaluatie is gratis voor NCR-leden.

Kritische blik van buiten

Naast de jaarlijkse zelfevaluatie is het raadzaam om iedere 3 jaar een externe begeleider te betrekken bij de evaluatie. Een kritische blik van buiten kan het proces versterken en de voorzitter heeft de handen vrij. NCR helpt u hier graag bij.