Lees verder

Geen twee coöperaties zijn hetzelfde. De complexiteit van de onderneming, het bestuursmodel, het aantal en type leden; er zijn veel verschillende invalshoeken. Toch wordt elke coöperatie bestuurd en zijn er vaak ook toezichthouders benoemd. Een passende vergoedingsregeling draagt bij aan het kunnen aantrekken en behouden van goede bestuursleden en toezichthouders. Een vergoeding moet in verhouding zijn met de taken en verantwoordelijkheden die bij de betreffende functie horen.

Passende vergoedingen? NCR Helpt!

De bestuursvergoeding is een belangrijk maar ook delicaat onderwerp. Het is goed om de beloningssystematiek regelmatig tegen het licht te houden en met grote zorgvuldigheid vast te stellen. NCR levert daaraan graag een bijdrage.

Wat is redelijk?

Maar wat is een redelijke vergoeding voor bestuurders en commissarissen? Hoe wordt de rol van de voorzitter beloond? Ontvangen ledenraadsleden een vacatievergoeding of ontvangen zij een bedrag op jaarbasis voor hun inspanningen voor de coöperatie? Zijn er coöperaties die geen onkostenvergoedingen verstrekken? NCR helpt als het gaat om vragen over bestuurlijke vergoedingen van coöperaties.

Benchmark coöperaties geeft inzicht

De onderlinge verschillen in de hoogte en systematiek van beloningen zijn groot. NCR heeft een database waarin vergoedingen, onkostenvergoedingen en tijdsbestedingen van leden-bestuurders, toezichthouders en ledenraadsleden van zoveel mogelijk NCR-leden worden bijgehouden. Deze gegevens zijn door de coöperaties zelf aan ons verstrekt. Daarnaast wordt ook een aantal relevante kenmerken van de coöperaties in de database vastgelegd.

In deze database  zijn relevante gegevens zoals (onkosten-)vergoedingen, tijdsbestedingen, het bestuurlijk model en kerncijfers uit de geconsolideerde jaarrekeningen opgenomen. Vanzelfsprekend worden de gegevens van individuele coöperaties vertrouwelijk behandeld en uitsluitend geanonimiseerd in de vergelijkingen meegenomen.

Op verzoek voert NCR een benchmark uit tussen coöperaties die bijvoorbeeld in omvang, complexiteit en bestuurlijke structuur vergelijkbaar zijn. De resultaten geven inzicht in de hoogte van de vergoedingen voor de verschillende functionarissen. Deze benchmark vormt daarmee een objectieve bron om tot een passende bestuursvergoeding te komen. De resultaten worden in een uitgebreid rapport teruggekoppeld.

De dienstverlening van NCR op dit gebied omvat niet de beloning van professionele managers die het bestuur/de directie van de coöperatie voeren.

Wilt u uw bestuursvergoedingen toetsen aan dat van vergelijkbare coöperaties uit de database? Dat kan, neem hiervoor contact op met NCR.


Voor deze dienst brengt NCR € 500,- in rekening.